Płazy pod eskortą

Tegoroczna aura dała się we znaki płazom, które jeszcze bardziej potrzebują naszej pomocy. Od ośmiu lat Miasto Bydgoszcz organizuje akcje przenoszenia migrujących płazów w Łęgnowie.

Wzdłuż ul. Łęgnowskiej zbudowano ogrodzenie uniemożliwiające wejście płazom na jezdnię i wkopano wiadra, do których będą wpadały migrujące wzdłuż ogrodzenia płazy. Wszystkie działania nadzoruje Barbara Szulc – doświadczony herpetolog.

Ogrodzenie wzdłuż ul. Łęgnowskiej, fot. Barbara Szulc

Do tej pory zanotowano tylko pojedyncze płazy. To znaczy, że zwierzęta ruszą do zbiorników wodnych po deszczach. Większość z nich jest osłabiona i ospała po zimowym śnie. Wybudzone
z hibernacji zwierzęta są bardzo powolne, z trudem pokonują przeszkody terenowe takie jak np. krawężniki jezdni.

Pogoda nie sprzyja

Ciepły styczeń i luty rodziły obawy, że płazy ruszą za wcześnie. Tegoroczna wiosna – mroźne noce i poranki, a także brak deszczu powstrzymuje płazy przed rozpoczęciem masowej wędrówki.

Ampleksus ropuch szarych Bufo bufo fot. Barbara Szulc
Samiec i samice traszki zwyczajnej Lissotriton vulgaris fot. Barbara Szulc

Drogowy tor przeszkód 

Apelujemy do kierowców: po upewnieniu się że nie stwarza to zagrożenia dla nas i innych uczestników ruchu drogowego – zwolnijmy widząc wędrując płazy, zatrzymajmy się i pozwólmy zwierzętom spokojnie przejść.

Bardzo dużo z płazów ginie na drogach w czasie wędrówki na miejsce godów – do zbiorników wodnych.

Wszystkie krajowe płazy objęte są ochroną gatunkową. Z uwagi na malejącą liczbę miejsc rozrodu – stawów, zanieczyszczenie środowiska i coraz więcej przeszkód na trasach migracji liczba płazów spada. Jest to tendencja obserwowana na całym świecie.

Jak możemy pomóc płazom?

1) Noga z gazu! Jeżeli to możliwe przepuszczajmy płazy – autor tekstu potwierdza – to jest możliwe.
2) Nie zasypujmy oczek wodnych.
3) W ogrodach ustawiajmy płytkie naczynia wypełnione wodą (płazy mają wrażliwą, cienką skórę, mogą chronić się w takich miejscach w czasie suszy i upałów) z wody skorzystają także inne zwierzęta.
4) Zostawmy w ogrodzie miejsca niezagospodarowane, cieniste, może z kawałkami drewna – w ten sposób stworzymy kryjówkę m.in. dla płazów.
5) Nie przeszkadzajmy: nie łapmy, nie ogrzewajmy np. w dłoniach „wychłodzonego” płaza (!), nie straszmy.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz