Widzisz dzikie wysypisko? Zgłoś je!

Problem dzikich wysypisk śmieci ciągle wraca, pomimo prowadzonych kampanii edukacyjnych, akcji i apeli o utrzymanie czystości i porządku w mieście. Sprawdź gdzie można zgłaszać nielegalne składowiska śmieci.

Dzikie wysypiska to nielegalne składowiska, które nie podlegają kontroli sanepidu. Śmieci w takich miejscach nie są zabezpieczone przez specjalne folie i warstwy zabezpieczające, przez co substancje toksyczne mogą przedostawać się do gleby i wód podziemnych.

Apelujemy o zgłaszanie przypadków podrzucania odpadów w miejscach do tego celu nieprzeznaczonych. Dzikie wysypiska śmieci to duże zagrożenie dla środowiska, w tym także dla człowieka.

Gdzie można zgłosić dzikie wysypisko?
Jeśli znasz miejsce nielegalnego wyrzucania czy gromadzenia odpadów zgłoś to za pośrednictwem specjalnego formularza na stronie internetowej www.czystabydgoszcz.pl lub na adres odpady@um.bydgoszcz.pl. Możesz także zadzwonić do straży miejskiej i poinformować o problemie.

Czas rozkładu śmieci
•    Jednorazowe plastikowe reklamówki są produkowane na świecie co sekundę, natomiast używa się ich średnio przez 25 minut. Warto wiedzieć, że rozkładają się one aż 450lat! Szacuje się, że dziennie wydawanych jest ponad 10mln reklamówek.
•    Papieros – zawiera około 200 substancji szkodliwych dla zdrowia człowieka i środowiska (między innymi substancje smołowe i fenole). Wyrzucony niedopałek zatruwa  około 1m sześciennego  gleby, wyrzucony do jeziora (lub rzeki, stawu) aż 100m sześciennych wody. Potrzeba około 5lat, aby papieros uległ rozkładowi.
•    Bilet MZK, Chusteczki higieniczne rozkładają się średnio od 3 do 5 miesięcy
•    Puszki po napojach rozkładają się w wilgotnej ziemi około 10lat. W Polsce zużywa się ich około 400 mln rocznie.
•    Guma do żucia – jej składniki odpowiedzialne są za zanieczyszczenie gleby przez około 5 lat.
•    Butelki plastikowe rozkładają się od 500-800lat.

Gdzie można legalnie pozbyć się odpadów?
Większości odpadów można się pozbyć w sposób legalny i całkowicie bezpłatny. To w tym celu zostały utworzone tak zwane PSZOKI – czyli Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy Bydgoszczy mogą oddać:
– chemikalia,
– akumulatory,
– zużyte baterie,
– zużyty sprzęt elektryczny, elektroniczny,
– meble i inne odpady wielkogabarytowe,
– odpady zielone,
– odpady budowlane, rozbiórkowe,
– zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych, pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton.

Szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych w PSZOK-ach znajduję się TUTAJ

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOKI) są zlokalizowane w trzech miejscach:
1.    ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis), tel. 52 342 74 40,
2.    ul. Smoleńska 154 (prowadzony przez Corimp), tel. 52 320 81 85,
3.    ul. Podmiejska 4 (prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.), tel. 52 307 77 67

Warto wiedzieć:
•    Miasto ponosi ogromne koszty związane z usuwaniem dzikich wysypisk odpadów – w roku 2017 w Bydgoszczy sprzątnięto łącznie 140 dzikich wysypisk (prawie 1300m3 odpadów) co kosztowało ponad 120 tys zł.

żródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz