Leśna Skrzynia Skarbów – zakończenie XII edycji projektu

Przed rozpoczęciem minionego roku szkolnego, wszyscy organizatorzy ,,Leśnej Skrzyni Skarbów” zgodnie ustalili, że pomimo niepewnej sytuacji związanej z pandemią, kolejna edycja projektu się odbędzie.

Fragment jednej z wystaw - na zdjęciu grzybki wykonane z łupin od orzechów włoskich, mech, szyszki. Fot. W.Wróblewska
fot. Weronika Wróblewska – fragment wystawy

Oczywiście niemożliwym było zachowanie wcześniejszej formy, czyli wędrowania od placówki do placówki skrzyń wypełnionych różnymi pomocami naukowymi i realizowania tematyki leśnej, przyrodniczej, ekologicznej w oparciu o przekazywane w ten sposób materiały. Postanowiliśmy, że projekt w roku szkolnym 2020/2021 przyjmie formę online.

Cel, który przyświecał nam od momentu utworzenia ,,Leśnej Skrzyni Skarbów”, pozostał ten sam – poznanie przez dzieci środowiska przyrodniczego lasu, kształtowanie wrażliwości i szacunku do przyrody, wyrabianie nawyków proekologicznych. Podczas realizacji zajęć w placówkach, nauczyciele korzystali z materiałów przesłanych online oraz pomocy naukowych zgromadzonych w przedszkolach i szkołach podczas minionych edycji projektu. W organizowanej po raz XII ,,Leśnej Skrzyni Skarbów” udział wzięło 2700 dzieci oraz 170 nauczycieli z 21 placówek przedszkolnych i 16 szkół podstawowych.

Szkolenia dla nauczycieli

Jesienią zaprosiliśmy nauczycieli na zdalne szkolenie ,,Jak dzięki drzewom stać się szczęśliwszym i zdrowszym”, na którym opowiadaliśmy o korzyściach płynących z kąpieli leśnych i zachęcaliśmy do korzystania podczas spacerów ze wszystkich zmysłów, do uważniejszego obcowania z naturą. Wiosną spotkaliśmy się ponownie online, tym razem prezentując ciekawostki o darach natury i zdrowiu, które z nich płynie.

Wystawy prac w parku nadleśnictwa

W czerwcu każde przedszkole i szkoła podstawowa, które brały udział w projekcie, przygotowały wystawę prac wykonanych przez dzieci podczas realizowania projektu. Tę część ,,Leśnej Skrzyni Skarbów” udało się zorganizować w tradycyjnej formie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w namiocie wystawowym w parku Nadleśnictwa Żołędowo.

A na zakończenie gra terenowa!

W ramach zakończenia XII edycji projektu, nauczyciele z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy, Pani Grażyna Szczepańczyk oraz Pan Piotr Szczepańczyk, przygotowali grę terenową. W parku nadleśnictwa w różnych punktach zostały rozmieszczone kody QR, pod którymi kryły się ciekawe zadania przyrodnicze oraz wskazówki dotyczące lokalizacji kolejnych miejsc do odszukania.

fot. Weronika Wróblewska – gra terenowa

Podczas pokonywania trasy, każdy uczestnik mógł sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą oraz odwiedzić najciekawsze miejsca w Parku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej. Oczywiście nie mogło zabraknąć dyplomów i nagród, które ufundowało Miasto Bydgoszcz.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIII edycji projektu w roku szkolnym 2021/2022! Informacje dotyczące kolejnej edycji, zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej oraz profilu Facebook projektu, który można znaleźć pod linkiem fb projektu – Leśna Skrzynia Skarbów.

 

[źródło:zoledowo.lasy.torun.gov.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz