Zapraszamy mieszkańców do włączenia się w akcję

Tegoroczna, 24. edycja akcja Sprzątanie Świata – Polska 2017 przebiega pod hasłem: „Nie ma śmieci – są surowce”. Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się chętnych grup mieszkańców w akcję i posprzątania wybranego terenu na Państwa osiedlu.

Zapraszając do udziału w akcji zaopatrujemy uczestników w rękawice i worki przeznaczone do gromadzenia odpadów, zapewniamy także odbiór zebranych odpadów. Po odbiór worków i rękawic zapraszamy terminie do 15 września br. (pon-śr-czw 8-15, wt 8-17, pt 8-13) do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pokój nr 153.

Termin przeprowadzenia akcji planowany jest na 15 – 17 września br.

Zgłoszenie akcja sprzatanie swiata

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz