Badania potwierdziły jakość miodów miejskich

Badania potwierdziły jakość miodów miejskich

Dążąc do popularyzacji produkcji miodu, Miasto Bydgoszcz zleciło wykonanie badań próbek miodu z trzech pasiek znajdujących się na terenie Bydgoszczy. Chcieliśmy mieć pewność, również z uwagi na rozpoczęcie drugiej fazy projektu BeePathNet, że zachęcanie do podejmowania działalności pszczelarskiej w mieście jest faktycznie bezpieczne tak dla owadów, jaki i ludzi konsumujących miejski miód.

Badania dotyczyły obecności w miejskim miodzie zanieczyszczeń związanych ze środowiskiem aglomeracyjnym, tj. węglowodorów aromatycznych (chemicznych związków węgla) i ołowiu. Równocześnie z dwóch powodów zrezygnowano z badań dotyczących obecności w miodzie środków ochrony roślin, stosowanych w rolnictwie.

Po pierwsze, badania w tym zakresie zostały już wcześniej wykonane w odniesieniu do pasieki na Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu oraz pasieki na budynku Wyższej Szkole Gospodarki
w Bydgoszczy. W obu wypadkach nie wykryto występowania ww. związków. Uznano więc, że z uwagi na brak w Bydgoszczy wielkoobszarowych upraw występujących na wsiach, środki ochrony roślin siłą rzeczy stanowią mniejsze zagrożenie od zanieczyszczeń typowo „miejskich” i przyjęto, że analogiczne wyniki (otrzymane dla ww. pasiek) będą odnosiły się do terenu Bydgoszczy.

Po drugie założono, że w przestrzeni miejskiej zasadniczym zagrożeniem mogą być zanieczyszczenia typowo „miejskie” związane ze spalaniem związków węgla i ropy oraz obecnością ołowiu.

Do badań wytypowano pasieki wystawione w różnych miejscach i w różnym stopniu na presję warunków miejskich. W ten sposób przebadano miód z pasiek na terenie: Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy (sąsiedztwo skrzyżowania ul. Gdańskiej i ul. Jeździeckiej).

Z satysfakcją możemy odnotować, że w badanych próbkach miodów nie wykryto ołowiu oraz węglowodorów aromatycznych. Wyniki te są potwierdzeniem informacji, które wcześniej przekazali nam Partnerzy w trakcie spotkania roboczego we Włoszech, że pszczoły nie przenoszą tych zanieczyszczeń do miodu.

Cieszymy się! Życzymy powodzenia miejskim pszczelarzom i „trzymamy kciuki” za nich i za … pszczoły.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz