Bartodzieje jeszcze bardziej zielone

Wokół akwenu nad Balatonem sadzone są setki krzewów oraz około 70 dorodnych drzew. Zadanie jest realizowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski.

W ubiegłym roku zlecone zostało opracowanie projektu aranżacji nasadzeń. Zaplanowano nasadzenia zieleni niskiej, średniej i wysokiej oraz odtworzenie szpaleru lipy drobnolistnej od strony ul. Polanka oraz od ul. Marii Skłodowskiej-Curie. W ramach podpisanej umowy na nasadzenia drzew i krzewów na terenie zieleni wokół Balatonu, do końca bieżącego roku planowane jest posadzenie ponad 70 drzew, m.in. lipy drobnolistnej (35 sztuk), brzozy brodawkowatej, jarząbu szwedzkiego, wierzby mandżurskiej i wierzby płaczącej. Do tej pory nasadzono już kilkanaście sztuk lipy drobnolistnej.    W otoczeniu wybiegu dla psów oraz placu zabaw zaplanowano zieleń o charakterze izolacyjnym. Zasadzonych zostanie około tysiąca krzewów. Wśród nich dominować będą irgi, tawuły, derenie, berberysy, trzmieliny i śnieguliczki.

Wartość całej inwestycji to około 114 tysięcy zł.W trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski to zadanie otrzymało 563 głosy. W poprzednich latach w parku wokół akwenu wyremontowano ścieżki dla pieszych, a także powstały m.in. wybieg dla psów i miasteczko ruchu rowerowego.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz