Budowa PSZOK-ów. Raport.

Trwają końcowe prace przy budowie trzech miejskich Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Dzięki temu segregacja odpadów w naszym mieście stanie się łatwiejsza. Będą one pełniły również funkcje edukacyjne. Inwestycja realizowana jest dzięki pozyskaniu wysokiego dofinansowania unijnego.

Nowe PSZOK-i budowane są przy ul. Inwalidów, ul. Ołowianej oraz ul. Jasinieckiej. Bydgoszczanie będą mogli do nich dostarczać powstające w ich gospodarstwach domowych selektywnie zbierane odpady komunalne (kilkanaście frakcji), z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych, metali oraz odpadów zawierających azbest. Punkty będą otwarte sześć dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-20.00. Odpady dostarczone na teren punktów będą tam czasowo magazynowane, po czym zostaną przetransportowane do dalszego przetwarzania – w pierwszej kolejności ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami. Powstaną też  pomieszczenia na przedmioty do ponownego użycia. Zepsute przedmioty dostarczone przez mieszkańców Bydgoszczy, po naprawie, będą mogły zostać ponownie wykorzystane.

W ciągu ostatniego miesiąca w PSZOK-u przy ul. Inwalidów  rozpoczęto układanie nawierzchni na placu, a także rozpoczęto wykonanie podbudowy pod drogę dojazdową. Jednocześnie trwają prace przy montażu i regulacji wpustów ulicznych oraz włazów żeliwnych w obszarze placu. Wykonano także poszycie wiaty stalowej.

W PSZOK-u przy ul. Jasinieckiej w ostatnim czasie wykonano przyłącze sanitarne i przyłącze wody, zainstalowano instalację fotowoltaiczną i wykonano montaż opraw oświetleniowych.  Wykonano także prace przyłączeniowe do sieci energetycznej, a także rozplantowano ziemię urodzajną na terenach zielonych.

PSZOK przy ul. Ołowianej ma już ogrodzenie i bramę wjazdową. Zamontowano i uruchomiono pompy w pompowniach. Zrealizowane także prace przyłączeniowe kontenera socjalno-biurowego. Wykonano montaż poszycia wiaty oraz system poziomego linowego bezpieczeństwa na dachu wiaty. Przeprowadzono także szereg robót elektrycznych i prac porządkowych.

Koszt całej inwestycji to ponad 8,2 mln zł. Na jej realizację miasto pozyskało wysokie wsparcie unijne – prawie 6 mln zł. Uruchomienie nowych punktów selektywnej zbiórki odpadów planowane jest wiosną br.

żródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz