Bydgoski Grant Ekologiczny – nabór zgłoszeń

Przed nami kolejna edycja Bydgoskiego Grantu Ekologicznego. Do 10 marca 2020 roku wnioski o dofinansowanie działań ekologicznych mogą składać przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, fundacje, stowarzyszenia i rady osiedli.

Grant przyznawany jest dla przedsięwzięć, inicjatyw, warsztatów i konkursów związanych z kształtowaniem poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, jego ochroną, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju wśród mieszkańców Bydgoszczy.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wniosku to 2 tys. zł. Corocznie grant jest przyznawany na konkretne zadania priorytetowe. W tej edycji są to:

 1. Zdrowy oddech dla Bydgoszczy.

  Powietrze jest elementem środowiska naturalnego, które nie zna granic, a jest niezbędne do życia wszystkich ludzi. Ochrona jakości powietrza jest bardzo istotna dla zdrowia i komfortu życia obecnych, jak i przyszłych pokoleń bydgoszczan. Celem priorytetowym jest upowszechnienie wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza i działań, które można prowadzić
  w celu jego poprawy.
 2. Światowy Dzień Pszczół.

  Silna presja na przyrodę, wynikająca z rozwoju cywilizacji uderza m.in. w owady zapylające, a bez ich pracy – zapylania kwiatów – człowiek nie jest w stanie przeżyć. Obchody Światowego Dnia Pszczół (20 maja) mają na celu wzmocnieniew świadomości społecznej roli, jaką pszczoły odgrywają w naszym życiu oraz zagrożeń, które powodują, że tym pożytecznym zwierzętom coraz trudniej jest przetrwać w środowisku naturalnym.Obchody ww. święta wpisują się w projekt BeePathNet realizowany przez Miasto i powinny być realizowane w maju, najlepiej 20 maja.
 3. Pada deszcz – Ty go zbierz!

  Woda opadowa to najlepsze i nieodpłatne źródło wody, dzięki któremu możemy żyć oszczędniej i bardziej ekologicznie. Zachowując naturalny obieg wody w przyrodzie, wpływamy pozytywnie na mikroklimat i bioróżnorodność, wzbogacamy działania adaptacyjne do zmian klimatycznych. Celem inicjatywy jest uświadomienie potrzeby zagospodarowania deszczówki, np. poprzez gromadzenie wody w zbiorniku i wykorzystanie jej do podlewania przydomowego ogródka, tworzenie zielono – niebieskiej infrastruktury w celu retencji wód opadowych np. ogrodów deszczowych.

 Poniżej można zapoznać się m.in. ze szczegółowym regulaminem BGA

1. Regulamin BGE 2020
2. WNIOSEK
3. POTWIERDZENIE ODBIORU NAGRÓD
4. SPRAWOZDANIE
5. RODO

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz