Bydgoski Grant Ekologiczny w SP 27 i II LO

Koniec roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 27 zbiegł się z zakończeniem realizacji Bydgoskiego Grantu Ekologicznego pt. „Nasz sielski ekoogródek”. Głównym tematem projektu było stworzenie przyszkolnego ekoogródka, czyli wyznaczonego terenu, na którym uczniowie szkoły będą mogli nauczyć się wysiewania i sadzenia roślin, dbania o grządki, zbierania plonów, kompostowania, podlewania i innych ogrodniczych prac sezonowych.

Ogródek będzie uczył dzieci życia w zgodzie z prawami natury, poszanowania wspólnego dzieła oraz trudu wiążącego się z uprawą roślin użytkowych. To właśnie w tym miejscu odbywać się będą między innymi zajęcia przyrodnicze, artystyczne, językowe. W czasie projektu dzieci uczestniczyły w konkursie na projekt ogródka, brały udział w warsztatach tematycznych, wysiewały i sadziły rośliny. Szkolny ogródek dał uczniom wiele radości i będzie wykorzystywany przez pokolenia.

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika realizuje z kolei Bydgoski Grant Ekologiczny pn. „Szkoła w kwiatach” i ma zamiar przekonać uczniów do samodzielnego poprawiania warunków nauki i wypoczynku oraz zachęcić do aktywnego poznawania przyrodniczych atrakcji Bydgoszczy. Pierwszy krok „Zacznij od siebie” to cykl wykładów i prezentacji tematycznych, natomiast drugi „Rozwijaj ekspansję” to cykl praktycznych wydarzeń związanych z tworzeniem zdrowej przestrzeni szkolnej w tym: tworzenie ogrodu w słoiku, Jeden dzień bez plastiku, piknik szkolny i sadzenie roślin przed szkołą czy przygotowywanie kiszonych warzyw. W ramach grantu na uczniów czeka jeszcze wiele ciekawych zadań, które zostaną zrealizowane już w nowym roku szkolnym.

Bydgoski Grant Ekologiczny jest przedsięwzięciem związanym z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Powstał z inicjatywy prezydenta Bydgoszczy i przyznawany jest co rocznie od 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji wyróżnionych projektów.

Więcej informacji: https://www.czystabydgoszcz.pl/bydgoski-grant-ekologiczny/

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz