Bydgoskie Granty Ekologiczne edycja 2024 PRZYZNANE!

Bydgoski Grant Ekologiczny, jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.

W tegorocznym naborze złożono 66 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na łączną kwotę 131 000 zł. Komisja pozytywnie oceniła 62 wnioski. Zarekomendowano przyznanie 40 grantów na łączną kwotę 80 000 złotych wykorzystując w ten sposób całkowity budżet przeznaczony na to działanie.

Zagadnienia priorytetowe:

  1. Ochrona i poprawa stanu atmosfery – złożono 9 wniosków.

Liczba przyznanych grantów: 5

  1. Zagospodarowanie wód deszczowych w mieście – złożono 3 wnioski.

Liczba przyznanych grantów: 3

  1. Ślad węglowy – złożono 7 wniosków.

Liczba przyznanych grantów: 6

  1. Przyroda w mieście – złożono 43 wnioski.

Liczba przyznanych grantów: 26

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli złożyć wnioski na Bydgoski Grant Ekologiczny! Szczególnie gratulujemy zdobywcom grantów!

PRZYZNANE BYDGOSKIE GRANTY EKOLOGICZNE

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz