BYDGOSKIE GRANTY EKOLOGICZNE PRZYZNANE!

BYDGOSKIE GRANTY EKOLOGICZNE PRZYZNANE!

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. powstał Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.

Tematami priorytetowymi w 2018 roku są:

  1. Chrońmy klimat.

Uświadomienie bydgoszczan jaki wpływ na zmiany klimatu ma człowiek, jakie zagrożenia za sobą niosą, jak można je spowolnić oraz przystosować się do nich.

  1. Woda nasz największy skarb.

Edukacja w zakresie znaczenia wody dla życia ludzi, zwierząt i roślin, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za niewielkie zasoby wody pitnej, dbanie o jej czystość, a także sposoby oszczędzania wody w życiu codziennym.

  1. Przyjazne otoczenie dla dzikich zwierząt.

Szerzenie idei ochrony przyrody, właściwego stosunku ludzi do zwierząt oraz tworzenie azyli, domków dla dzikich zwierząt m.in. jeży, ptaków czy owadów.

W naborze złożono 59 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na łączną kwotę 117 020,00 zł. Komisja zarekomendowała przyznanie 24 Grantów na kwotę 30 000 zł.

W załączeniu zestawienie przyznanych Grantów.

przyznane granty

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz