Bydgoskie Granty Ekologiczne 2020 przyznane

Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju powstał z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.
W tegorocznym naborze złożono 77 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na kwotę 132 495 zł.
Komisja zarekomendowała przyznanie 44 grantów na łączną kwotę 39 450 złotych.

Tematy priorytetowe:
1. Zdrowy oddech dla Bydgoszczy.
Liczba przyznanych grantów: 13

2. Światowy Dzień Pszczół
Liczba przyznanych grantów: 22

3. Pada deszcz – Ty go zbierz!
Liczba przyznanych grantów: 9

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli złożyć wnioski na Bydgoski Grant Ekologiczny! Szczególnie gratulujemy zdobywcom grantów!

Tabela_2_Przyznane_granty. ​

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz