Bydgoskie Granty Ekologiczne przyznane

Rozstrzygnięty został konkurs na Bydgoskie Granty Ekologiczne 2023. W sumie przyznanych zostało 36 grantów.

Bydgoski Grant Ekologiczny jest przedsięwzięciem związanym z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Powstał z inicjatywy prezydenta Bydgoszczy i przyznawany jest co rocznie od 2016 r. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji wyróżnionych projektów.

W tegorocznym naborze złożono 48 wniosków na kwotę 94 000 zł. Komisja zarekomendowała przyznanie 36 grantów na łączną kwotę 71 500 zł.

Tematy priorytetowe:

  • Odkrywamy bydgoskie pomniki przyrody – liczba przyznanych grantów: 17
  • Zdrowy oddech dla Bydgoszczy – liczba przyznanych grantów: 6
  • Woda bezcenny skarb – liczba przyznanych grantów: 13

Pełna lista przyznanych grantów: TUTAJ

[źródło: Bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz