Bydgoskie Granty Ekologiczne Przyznane!

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Bydgoszczy w 2016 r. powstał Bydgoski Grant Ekologiczny jako forma wyróżnienia przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, działaniami proekologicznymi oraz propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Przyznanie Grantu wiąże się m.in. z ufundowaniem nagród rzeczowych oraz pomocą finansową przy organizacji ww. przedsięwzięć.

Tematami priorytetowymi w 2017 roku są

  1. Podejmij wyzwanie i podróżuj bez spalin.

Realizowane przedsięwzięcia mają mieć na celu zachęcanie bydgoszczan do korzystania z bardziej ekologicznych środków transportu niż samochody, motory spalinowe (np. z komunikacji miejskiej, rowerów, rolek, czy poruszania się pieszo), a także porównanie różnych środków transportu i ich wpływ na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne.

  1. Zadbaj o czyste powietrze dla nas i przyszłych pokoleń.

Ukazanie zagrożeń oraz negatywnego wpływu na zdrowie ludzi oraz na środowisko naturalne jakie niesie za sobą spalanie odpadów, czy złej jakości opału. Informacje o działaniach jakie można podjąć, celem ograniczenia przedostawania się zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz sposobów oszczędnego i właściwych metod ogrzewania budynków.

W naborze złożono 36 wniosków o przyznanie Bydgoskiego Grantu Ekologicznego na łączną kwotę 66 550 zł. Komisja zarekomendowała przyznanie 33 Grantów na kwotę 50 000 zł.

Zestawienie przyznanych Grantów

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz