Bydgoskie Granty Ekologiczne zostały PRZYZNANE!

Bydgoski Grant Ekologiczny od początku swego istnienia cieszy się dużym zainteresowaniem.

Tegoroczny  nabór  liczył 48 wniosków. Prezydent Miasta przyznał 32 Granty na łączną kwotę 40 tysięcy złotych, co wyczerpało pulę przeznaczoną na ten cel co do złotówki!

Tematy priorytetowe realizowane w 2019 roku to:

  1. Energia –  niewidzialny skarb.

Liczba przyznanych grantów: 15

  1. Zaadaptuj się!

Liczba przyznanych grantów: 9

  1. Zostaw w krzakach tego zwierzaka

Liczba przyznanych grantów: 8

Jednocześnie Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”  Sp. z o.o. w Bydgoszczy – Ogród Zoologiczny prowadzi działania pod hasłem „Zostaw w krzakach tego zwierzaka” i w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego ufundował AŻ TRZY DODATKOWE nagrody dla wyróżnionych jednostek oświatowych. Dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy zostały zaproszone do zwiedzania ZOO, „Mali Odkrywcy” z Przedszkola nr 34 odkryją Zaginiony Świat, a lekcja na terenie Zoo dotyczącą tematu „Zostaw w krzakach tego zwierzaka” zostanie przeprowadzona dla Przedszkola nr 20 w Bydgoszczy.

Wszystkim Grantobiorcom oraz wyróżnionym jednostkom GRATULUJEMY!

BGE przyznane granty

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz