Bydgoszcz przyjazna zwierzętom

Stwarzanie warunków sprzyjających ochronie zwierząt jest jednym z zadań realizowanych przez miasto Bydgoszcz. Chcemy popularyzować zachowania i postawy przyjazne przyrodzie dlatego w mieście powstają m.in. ścieżki edukacyjne.

 

Dbanie o naturę jest nie tylko ukłonem w jej stronę, ale też ważne dla ludzi. Jednym z elementów przyrody ożywionej, który jest kluczowy dla człowieka są owady zapylające, w tym pszczoły.

Bydgoszcz dba o pszczoły poprzez tworzenie siedlisk i wzbogacenie bazy pokarmowej tych owadów. Robimy to przede wszystkim sadząc gatunki roślin pyłko – i nektarodajnych, które kwitną od wczesnej wiosny do lata. Sadzimy rośliny cebulowe, bliny, drzewa i krzewy, opóźniamy wiosenne koszenie trawników do czasu przekwitnięcia mniszków wiosennych (nazywanych popularnie mleczami lub dmuchawcami), będących cennym źródłem białka dla owadów. Pozostawimy nienaruszone obszary ze spontanicznie rozwijającą się roślinnością, tworzącą wielogatunkowe kwitnące kobierce ziół. Chodzi o to, by pszczoły miały zapewniony pokarm przez cały sezon wegetacyjny. Z myślą o dzikich pszczołach, których w Bydgoszczy występuje ponad 200 gatunków, wywieszamy lub stawiamy specjalne domki. Pozostawiamy także kłody drzew dające owadom schronienie.

W celach edukacyjnych, a także popularyzowania zachowań przyjaznych dla pszczół w mieście, na polanie w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim powstała miejska pasieka. Wybór miejsca nie był przypadkowy. Wokół znajduje się dużo roślin atrakcyjnych dla pszczół.  To oznacza, że pokarmu wystarcza i dla pszczół miodnych – żyjących w pasiece i dzikich pszczół zamieszkujących park.

Miasto podejmuje działania także na rzecz ochrony innych zwierząt, np. ptaków i nietoperzy. Z myślą o nich w parkach i lasach komunalnych wywieszane są skrzynki, a w przypadku nietoperzy schrony. Szczególnie ważne jako miejsca rozrodu i kryjówki. Miasto corocznie czyści je, najpóźniej do końca lutego. Z myślą o ptakach sadzone są gatunki drzew i krzewów owocujących. Zróżnicowana struktura nasadzeń, sprzyja powstawaniu atrakcyjnych miejsc do gniazdowania i odbycia lęgów.

W mieście m.in. dzięki głosom mieszkańców oddanych w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim tworzone są m.in. sady społeczne, w których znajdują się drzewa owocowe. Tworzone są one z myślą o ludziach, ale także i zwierzętach u nas żyjących.

Podobnie sprawa wygląda z jeżami. W parkach znaleźć możemy strefy z niezagrabionymi liśćmi, lub specjalne miejsca stworzone właśnie dla jeży. Dzięki nim jeże odnajdują terenie miasta atrakcyjne kryjówki, miejsca rozrodu i zimowiska.  Co ciekawe, jedno z nich powstało na terenie pasieki nad Starym Kanałem Bydgoskim. Tego, jakie zwierzęta żyją w naszych parkach dowiedzieć się możemy z tablic ustawionych na licznych ścieżkach edukacyjnych. Dowiemy się z nich m.in. jak, czym i kiedy możemy np. dokarmiać ptaki.

Warto też przypomnieć, że w Bydgoszczy po raz kolejny rusza akcja mająca na celu ograniczenie śmiertelności płazów wędrujących do zbiorników wodnych. Wędrujące na gody zwierzęta będą przenoszone przez drogi, na których giną, do pobliskich zbiorników wodnych. W tym roku akcja prowadzona będzie przy ul. Łęgnowskiej i w Myślęcinku na drodze dojazdowej do Centrum Edukacji Ekologicznej.

Autor: Waldemar Wojtkowiak [Bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz