Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy

W 1995 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych wyznaczyła 17 czerwca na doroczny Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy.

Susza to jedno z najbardziej dotkliwych zjawisk naturalnych, które wpływa znacząco na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Już w tej chwili musimy podjąć odpowiednie działania, aby uchronić nasze miasto przed brakiem wody.

Zachęcamy Bydgoszczan do zapoznania się z Katalogiem zielono-niebieskiej infrastruktury, przygotowanym przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Bydgoszczy. Warto wykorzystać zaproponowane rozwiązania i spróbować wdrożyć je w najbliższym otoczeniu.

Od 1 lipca 2020 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu rozpocznie nabór do programu priorytetowego „MOJA WODA”. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

Pamiętajmy: Zmiana zaczyna się w naszych domach!

[Autor: Beata Brzozowska-Michałek]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz