Dziesięć lat ratowania płazów. Wystawa na placu Wolności

Od piątku (06.05.) na pl. Wolności będzie można zobaczyć wystawę z okazji dziesięciolecia ochrony płazów w Bydgoszczy. Od 2012 roku w naszym mieście prowadzona jest czynna ochrona tych zwierząt. Najintensywniejsze działania prowadzone są przy ul. Łęgnowskiej, gdzie aktywiści przenoszą płazy w bezpieczne miejsce.

Sytuacja płazów na całym świecie staje się coraz bardziej dramatyczna. W wyniku dynamicznych zmian zachodzących w środowisku przez działalność człowieka dochodzi do ich wymierania. Powodem kurczenia się populacji są: zmiany klimatyczne, degradacja środowiska, utrata siedlisk przez likwidowanie zbiorników wodnych. Zwierzęta są też rozjeżdżane na drogach przecinających ich szlaki. W 2010 roku zlecono badanie zróżnicowania gatunkowego płazów na terenie miasta. Okazało się, że największa śmiertelność zwierząt jest odnotowywana w bydgoskim Łęgnowie. Teren ten został objęty czynną ochroną, szczególne w czasie wiosennej migracji zwierząt.

fot. Monika Bykowska

Już od 10 lat grupa społeczników przyrodniczych monitoruje i przenosi płazy w bezpieczne miejsce w okolicach ul. Łęgnowskiej. Aby zmniejszyć ryzyko rozjechania zwierząt przez auta, stosowane są ogrodzenia herpetologiczne. To niskie przeszkody ograniczające wejście na jezdnię. Ropuchy najczęściej przechodzą ze wschodniej części ulicy na drugą stronę, gdzie znajduje się stacja kolejowa i zbiornik wody. Tereny w Łęgnowie są środowiskiem przyjaznym dla płazów, bowiem znajdują się tam liczne akweny wodne wraz z bujną zielenią, która stanowi schronie dla zwierząt. W zeszłym roku uratowano prawie 600 płazów. Większość przenoszonych kręgowców stanowiła ropucha szara – 90 proc. Starsze osobniki tego gatunku są bardzo przywiązane do stałych miejsc. Zachowują się dość nietypowo, ponieważ nie uciekają przed zagrożeniem, a po zimowym śnie są bardzo powolne. W Polsce występuje 19 gatunków płazów i gadów. W naszym mieście odnotowano 13 odmian tych zwierząt. Podlegają one ochronie prawnej na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska.

fot. Bartosz Maciejewski

Z okazji dziesięciolecia działań opiekuńczych nad płazami w naszym mieście, na placu Wolności, w dniach 06.05. – 22.05. odbędzie się wystawa. Na planszach zaprezentowane zostaną podjęte akcje herpetologiczne oraz materiały edukacyjne.

Coroczna organizacja przeprowadzania płazów jest realizowana z inicjatywy Dawida Kilona, który jeszcze jako student rozpoczął inwentaryzację płazów i gadów w Bydgoszczy. Pomagają mu przy tym animatorka przyrodnicza Monika Bykowska i herpetolog Barbara Szulc oraz wielu wolontariuszy. Oprócz ratowania płazów, aktywiści zajmują się edukacją podnoszącą świadomość przyrodniczą mieszkańców.

fot. Barbara Szulc

Działania w Łęgnowie prowadzone są we współpracy z Miastem Bydgoszcz oraz Piotrem Kwabiszewskim – Dyrektorem Zakładu Linii Kolejowych PKP oraz pracownikami.

Jak możemy pomóc płazom?

1) Noga z gazu! Jeżeli to możliwe przepuszczajmy płazy – autor tekstu potwierdza – to jest możliwe.
2) Nie zasypujmy oczek wodnych.
3) W ogrodach ustawiajmy płytkie naczynia wypełnione wodą (płazy mają wrażliwą, cienką skórę, mogą chronić się w takich miejscach w czasie suszy i upałów) z wody skorzystają także inne zwierzęta.
4) Zostawmy w ogrodzie miejsca niezagospodarowane, cieniste, może z kawałkami drewna – w ten sposób stworzymy kryjówkę m.in. dla płazów.
5) Nie przeszkadzajmy: nie łapmy, nie ogrzewajmy np. w dłoniach „wychłodzonego” płaza (!), nie straszmy.

fot. Bartosz Maciejewski

 

 

Grafika – Kinga Kopera

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz