Grupy Antysmogowe spotkają się w Młynach

W czwartek, 7 kwietnia, w godzinach od 16:30 do 19:30 w Młynach Rothera odbędzie się spotkanie Osiedlowych Grup Antysmogowych. Uczestnicy spotkania wymienią się swoimi doświadczeniami z dotychczasowych działań osiedlowych, by wzajemnie stworzyć nowe inicjatywy, w ramach pracy warsztatowej. Ponadto, przedstawione zostaną działania informacyjno-edukacyjne Miasta Bydgoszczy oraz statystyki dotyczące kontroli palenisk Ekopatrolu Straży Miejskiej.

Plan spotkania:

  1. Otwarcie spotkania
  2. Prezentacja dotychczasowych działań informacyjno-edukacyjnych Miasta Bydgoszczy
  3. Prezentacja Ekopatrolu Straży Miejskiej dotycząca kontroli palenisk – działania, plany, statystyki
  4. Jak OGA mogą uzupełnić kampanię informacyjno-edukacyjną w ramach Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego oraz włączyć się w promocję punktów doradczo-konsultacyjnych Miasta Bydgoszczy?
  5. Miejski Zespół Antysmogowy – przedstawienie założeń i planu pracy, zaproszenie OGA do pracy w zespole MZA
  6. Praca nad pomysłami na działania w podziale na grupy osiedlowe – mapowanie pomysłów na rozwiązanie problemów, poddanych analizie na poprzednich spotkaniach OGA
  7. Wymiana doświadczeń z dotychczasowej pracy w OGA, inspiracje do działania.
  8. Ustalenie dalszych planów odnośnie organizacji pracy OGA

Wszystkich uczestników OGA serdecznie zapraszamy!

Grupa Bydgoskiego Włącznika Antysmogowego na Facebooku, szczegóły tutaj.

Przypominamy o działaniu punktów doradczych przy: ul. Gdańskiej 5 (Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu) oraz ul. Pijarów 4, pokój 114 (Zespół Szkół nr 8). Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Projekt Bydgoski Włącznik Antysmogowy jest koordynowany przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju we współpracy z Miastem Bydgoszczą i Bydgoskim Alarmem Smogowy. Projekt jest finansowany w ramach mechanizmu finansowego EOG – Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz