I Bydgoskie Forum Energii. Specjaliści debatowali o rozwoju zielonej energii

W Młynach Rothera odbyło się pierwsze Bydgoskie Forum Energii. Przedstawiciele samorządów, spółek, spółdzielni i operatorów energetycznych rozmawiali o tym, jak ma wyglądać rozwój wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

Wydarzenie zorganizowane we współpracy z Pomorską Grupą Konsultingową to jeden z elementów projektu DUET. Jego celem jest rozwój systemów zarządzania energią w miastach poprzez opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnianie narzędzi wspieranych przez technologie informacyjno-komunikacyjne. Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań w dziedzinie Klimatu (BMWK) – jego partnerami są Miasto Bydgoszcz i Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Jak podkreślił Tomasz Bońdos, koordynator miejskiego Zespołu ds. Zarządzania Energią, Bydgoskie Forum Energii zorganizowano po to, by przedstawiciele samorządów, operatorów i innych firm mogli porozmawiać i wymienić się doświadczeniami, a także przedstawili plany rozwojowe.

Powoli dążymy do neutralności klimatycznej poprzez zaopatrzenie miasta Bydgoszczy w czystą energię. Jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które produkuje niemal 70% energii potrzebnej na realizację zadań publicznych poprzez własne spółki i jednostki wytwórcze. Połowa z tej energii ma certyfikat zielonej energii – mówił koordynator. Celem Miasta Bydgoszcz jest zwiększenie produkcji z wykorzystaniem OZE.

Rozwój zielonej energii ze źródeł odnawialnych jest bliski prezydentowi Rafałowi Bruskiemu, który otworzył Bydgoskie Forum Energii. – Cieszę się bardzo, że jesteście Państwo tutaj połączeni wspólnym tematem. Wymiana doświadczeń i dyskusja jest tym, co potrafi stworzyć lepszy plan. Liczę, że w ramach wsparcia zewnętrznego – środków europejskich czy państwowych – uda się wprowadzić działania, które planują samorządy – powiedział gospodarz wydarzenia. Prezydent przypomniał też o miejskich inwestycjach ekologicznych, m.in. o kompleksowej termomodernizacji budynku VII LO, który dzięki przeprowadzonej inwestycji stał się zeroenergetyczny. – Obecnie nasza spółka KPEC prowadzi projekt przygotowania ok. 50 ha pod fotowoltaikę. Mamy tereny, które idealnie nadają się pod tego typu funkcję Chcemy zużywać jak najwięcej zielonej energii. Wymaga to współpracy między wieloma podmiotami – mówił Rafał Bruski.

Dzisiejsze wydarzenie stanowi też jeden z elementów prac nad aktualizacją planu zaopatrzenia miasta Bydgoszczy w media, który ma wejść w życie jesienią tego roku. – Chcemy, by ten dokument po raz pierwszy powstał o współpracę operatorów z miastem – zapowiedział Bońdos.

Na Bydgoskim Forum Energii wystąpili przedstawiciele bydgoskich spółek: MWiK, KPEC, ProNatura, operatorów energetycznych (PGE, PSG), zarządców sieci energetycznej (PSE) czy Fordońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Anna Rembowicz-Dziekciowska przedstawiła natomiast zapisy dokumentów planistycznych i proponowane przez miejskich urbanistów rezerwy terenu pod inwestycje mieszkaniowe, wskazując m.in. obszar Bydgoszczy Wschód, a także miejsca, w których powinna rozwijać się sieć gazowa, ciepłownicza czy energetyczna.

fot. Szymon Makowski

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz