Informacja dla osób/instytucji związanych z rolnictwem

Informacja dla osób/instytucji związanych z rolnictwem

W związku z trwającymi do 15.02.2021 r. konsultacjami w sprawie Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 przeprowadzanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi można zgłaszać opinie i uwagi do ww. planu. Konsultacje kierowane są w szczególności do tych instytucji które uczestniczą w rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego i posiadają praktyczną wiedzę i doświadczenie pozwalające zapewnić właściwe dostosowanie wsparcia z WPR do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców, eksporterów oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

Uwagi/opinie do projektu planu można zgłaszać za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej:

www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz