INFORMACJA O DOTACJI WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU NA NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW NA TERENACH ZIELENI MIEJSKIEJ W BYDGOSZCZY

W ramach jesiennych nasadzeń w 2019 r. na terenie Bydgoszczy realizowano zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 203 902,00 zł, w tym 91 250,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Umowy Dotacji Nr DB19088/OP-zz z dnia 17.09.2019 r., a 112 652,00 zł udział własny finansowany z budżetu Miasta Bydgoszczy. Dotacja pokryła ok. 70% kosztów materiału roślinnego.

Na terenach Miasta zrealizowano nasadzenia:

  • 163 szt. drzew i 1032 szt. krzewów na powierzchni 331 m2  na terenach zieleni przyulicznej (przy ulicach: Kujawskiej, Broniewskiego, Grodziskieja, Gersona, 20 stycznia 1920 r., Reja, Brzozowej) i  parku (przy ul. Łomżyńskiej),
  • 2 szt. drzew i 52 szt. krzewów na powierzchni 41 m2 stanowiących doposażenie zrealizowanego w 2016 r. ogrodu społecznego przy IX Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Nowakowskiego w Bydgoszczy przy ul. Z. Nałkowskiej 7.

Łącznie w ramach zadania posadzono 165 szt. drzew  i 1084 szt. krzewów.

Nasadzenia zrealizowane na terenie zieleni przyulicznej i parku.

Lp. Miejsce nasadzeń Asortyment Ilość
1 ul. Kujawska lipa drobnolistna ‘Greenspire’ 15
2 ul. Kujawska wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ 9
3 ul. Kujawska klon polny ‘Elsrijk’ 12
4 ul. Kujawska czeremcha wirginijska ‘Schubert’ 13
5 ul. Kujawska jesion wyniosły 5
6 ul. Kujawska forsycja pośrednia 240
7 ul. Broniewskiego klon zwyczajny 11
8 ul. Broniewskiego forsycja pośrednia 150
9 ul. Grodziska klon zwyczajny ‘Globosum’ 14
10 ul. Grodziska tawuła norweska ‘Grefsheim’ 120
11 ul. Gersona wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ 27
12 ul. Gersona złotokap 7
13 ul. Gersona krzewuszka cudowna ‘Red Prince’ 380
14 ul. Gersona tawuła japońska ‘Genpei’ 135
15 ul. 20 Stycznia 1920 r. jarząb mączny 7
16 ul. Reja grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ 20
17 ul. Łomżyńska lipa holenderska ‘Pallida’ 7
18 ul. Łomżyńska wiśnia piłkowana ‘Kanzan’ 6
19 ul. Łomżyńska klon pospolity ‘Royal Red’ 3
20 ul. Łomżyńska ambrowiec amerykański 1
21 ul. Łomżyńska dąb szkarłatny 1
22 ul. Łomżyńska wiśnia piłkowana ‘Ukon’ 3
23 ul. Brzozowa grusza drobnoowocowa ‘Chanticleer’ 2
24 ul. Brzozowa jesion wyniosły 5
25 ul. Brzozowa lipa drobnolistna ‘Greenspire’ 2

Nasadzenia zrealizowane na terenie IX Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Nowakowskiego w Bydgoszczy przy ul. Z. Nałkowskiej 7.

Lp. Miejsce nasadzeń Asortyment Ilość
1 ul. Z. Nałkowskiej 7 jesion wyniosły 1
2 wiąz szypułkowy 1
3 jałowiec sabiński ‘Rockery Gem’ 6
4 tamaryszek drobnokwiatowy 1
5 jałowiec Pfitzera ‘Pfizeriana Compacta’ 5
6 jałowiec Pfitzera ‘Old Gold’ 7
7 cis pospolity 7
8 ligustr pospolity ‘Lodense’ 10
9 berberys Thunberga ‘Aurea’ 15
10 Kalina koralowa 1

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz