Jakość powietrza – wykłady online

Wspólnie z Uniwersytetem Wrocławskim zapraszamy do udziału w kolejnych bezpłatnych wykładach online dotyczących jakości powietrza. Przed nami:

18.01 Prognozy jakości powietrza

25.01 Czy wymiana pieców opróżni naszą kieszeń? | Facebook

01.02 Zanieczyszczenie z transportu w Polsce i na świecie

08.02 Jakie wyniki mamy z drona, co widać z drona?

15.02 Bazy emisyjne

Linki do wykładów można znaleźć na fb projektu: www.facebook.com/lifemappingair

Wszystkie zaprezentowane do tej pory wykłady dotyczące aplikacji, wymiany pieców, najczęstszych pytań i wielu ciekawych zagadnień można znaleźć na kanale programu TUTAJ.

O projekcie:

W 2018 r. Uniwersytet Wrocławski – Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery wraz z Politechniką Wrocławską oraz Miastem Bydgoszcz uzyskał dofinansowanie na realizację projektu informacyjno-edukacyjnego pt. „Czy wiesz czym oddychasz – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza” w ramach instrumentu finansowanego UE LIFE oraz dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowity budżet projektu wynosi 8 218 592 PLN. UWr jest liderem projektu, a partnerami Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Projektem kieruje dr Tymoteusz Sawiński (Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery).

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem zakończonego z w 2017 roku projektu LIFE-APIS/PL „System prognoz stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości życia”, finansowanego również w ramach instrumentu LIFE i dotacji NFOŚiGW (budżet 4 359 924 PLN). W ramach projektu powstał m.in. system prognoz biometeorologicznych i jakości powietrza: powietrze.uni.wroc.pl.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz