Jesienne nasadzenia drzew i krzewów w Bydgoszczy

W ramach jesiennych nasadzeń w 2021 r. na terenie Bydgoszczy realizowano zadanie pn. „Nasadzenia drzew i krzewów na terenach zieleni miejskiej w Bydgoszczy”.

Całkowity koszt zadania wyniósł 192 550,00 zł, w tym 45 250,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na podstawie Umowy Dotacji Nr DB21027/OP-zz z dnia 9 lipca 2021 r., a 147 300,00 zł to udział własny finansowany z budżetu Miasta Bydgoszczy. Dotacja pokryła 50% kosztów zakupu materiału roślinnego.

Na terenie Miasta zrealizowano nasadzenia na terenach zieleni przyulicznej przy ulicach: Władysława IV, B. Chrobrego, Leśnej, Zygmunta Augusta, Pelplińskiej i w parku nad Starym Kanałem Bydgoskim.

Miejsce nasadzeń Asortyment Ilość
ul. Władysława IV klon zwyczajny 10
ul. B. Chrobrego jarząb pospolity ‘Edulis’ 6
ul. Leśna lipa drobnolistna ‘Rancho’ 25
park nad Starym Kanałem Bydgoskim lipa drobnolistna 23
park nad Starym Kanałem Bydgoskim lipa klon jawor 23
ul. Zygmunta Augusta kasztanowiec czerwony ‘Briotii’ 6
ul. Zygmunta Augusta róża ‘Marathon’ (zastosowano zamiennik róża ‘Giro d’Italia’) 1150
ul. Zygmunta Augusta lipa drobnolistna ‘Greenspire’ 8
ul. Pelplińska Klon polny 33

Łącznie w ramach zadania posadzono 134 szt. drzew i 1150 szt. krzewów.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz