To już dziewięć lat projektu edukacyjnego Leśna Skrzynia Skarbów.

Przez ostanie kilka lat wiele się zmieniło w edukacji przyrodniczo-leśnej realizowanej przez Lasy Państwowe. Treści, które kierowane są do odbiorców są o wiele bardziej czytelne i podane w ciekawy oraz atrakcyjny sposób.

Zainteresowanie pracą leśnika jest coraz większe i coraz częściej leśnicy muszą odpowiadać na bardzo szczegółowe pytania. Przy dużych ośrodkach miejskich penetracja lasu jest ogromna, a to wszystko przez panującą modę na aktywny wypoczynek. Leśnicy bardzo cieszą się, że las jest miejscem, w którym lubimy spędzać czas. To sprawia, że  coraz więcej osób obserwuje ich pracę. Niestety cały czas funkcjonuje przekonanie, że w polskich lasach prowadzi się rabunkową gospodarkę leśną, a leśniczy to romantyczna postać przechadzająca się leśnymi ścieżkami w kapelusiku z piórkiem i koniecznie z dubeltówką na plecach. Zdecydowana większość leśnych turystów nie zna i nie rozumie leśnego rzemiosła i dlaczego wycina się drzewa właśnie w tym miejscu, a nie kilkanaście kilometrów dalej.

Kilka lat temu odwiedziła Nadleśnictwo Żołędowo p. Ewa Turska z Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” i zaproponowała udział w autorskim projekcie Leśna Skrzynia Skarbów. Od tego momentu wszystko potoczyło się błyskawicznie. Nadleśniczy Krzysztof Sztajnborn powołał Komisję Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, do której zaprosił przedstawicieli władz samorządowych, placówek dydaktycznych oraz organizacji pozarządowych. W kilka lat ilość osób biorących udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników nadleśnictwa wzrosła z trzech do kilkunastu tysięcy rocznie.

Założeniem tego projektu jest stworzenie merytorycznej bazy materiałów oraz rozwiązań w prowadzeniu zajęć o tematyce przyrodniczo-leśnej

Leśna Skrzynia Skarbów okazała się strzałem w dziesiątkę. O lesie zaczęli uczyć nie tylko leśnicy. Jako, że zdecydowaną większość osób biorących udział w zajęciach stanowili mieszkańcy Bydgoszczy, w projekt bardzo mocno zaangażował się Urząd Miasta. W projekcie bierze udział blisko 100 placówek, a liczba zainteresowanych cały czas rośnie. Nad wartością merytoryczną całego przedsięwzięcia czuwają leśnicy z Nadleśnictwa Żołędowo, Nadleśnictwa Bydgoszcz oraz pedagodzy z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Patronat nad projektem objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze, dotyczą one szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki leśnej.

Skrzynia była początkiem niezwykle owocnej współpracy pomiędzy instytucjami i to na wielu płaszczyznach.Każda edycja Leśnej Skrzyni Skarbów kończy się w czerwcu. Placówki biorące udział w projekcie przygotowują wystawy prac plastycznych przedstawiających las i przyrodę. Do stworzenia tegorocznych wystaw użyto materiałów przeznaczonych do recyklingu. Wystawę można podziwiać do końca czerwca w parku przy Nadleśnictwie Żołędowo. W czerwcu odbywa się także uroczyste zakończenie kolejnej IX edycji Leśnej Skrzyni Skarbów oraz projektu edukacyjnego Dzieci Kontra Śmieci.

Regulamin przewiduje przewiezienie materiałów dydaktycznych zamkniętych w „Skrzyni” do przedszkola i szkoły oraz pozostawienie ich na dwa tygodnie, w tym czasie nauczyciele realizują z dziećmi temat leśny, przyrodniczy, ekologiczny – związany z porą roku, wykorzystując udostępnione materiały.

Zakończenie kolejnych edycji, na które zapraszamy przedstawicieli wszystkich placówek biorących udział w projektach oraz współorganizatorów, jest swego rodzaju podziękowaniem za udział oraz wkład w edukację przyrodniczo-leśną.

Obok części oficjalnej są także ciekawe warsztaty lub zajęcia dla nauczycieli. W tym roku, dzięki uprzejmości Wykonawcy jednego z odcinków drogi S5 mogliśmy zaprezentować uczestnikom projektu proces realizacji takiego przedsięwzięcia i jaki wpływ ma na otaczający las i jego mieszkańców.

Kolejna edycja „Leśnej Skrzyni Skarbów – Czysto w lesie – czysto w mieście” wyruszy we wrześniu już po raz dziesiąty.

fot. Michał Wojcieszkiewicz

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz