Komunikat firmy „Komunalnik” dot. odbioru odpadów

Oficjalny komunikat firmy, która od 1 kwietnia rozpoczęła obsługę trzech sektorów w Bydgoszczy :

Drodzy mieszkańcy,

jesteśmy nową firmą odbierającą odpady w trzech z dziewięciu sektorów miasta. Przepraszamy za dotychczasowe utrudnienia związane z wymianą pojemników. Pomimo ogromnych problemów z dostawcami, w czasie epidemii realizujemy rozstawianie ok. 50 tys. pojemników, każdego dnia wyposażamy kolejne nieruchomości w ok. 3 tys. sztuk. Deklarujemy, że do środy, 15 kwietnia br. będą rozmieszczone wszystkie pojemniki na odpady zmieszane, a do soboty, 18 kwietnia br. na odpady selektywne.

Wszystkie ewentualne reklamacje będą realizowane po tym terminie, a zgłoszenia dotyczące rozmiarów pojemników poprawione. W ciągu ostatniego tygodnia odebraliśmy ponad 600 ton odpadów. Gdy pojawiały się pojedyncze reklamacje natychmiast je uwzględnialiśmy i jesteśmy przekonani, że mimo utrudnień z przekazaniem nam nawet najprostszych elementów, takich, jak chociażby klucze, to jakość naszego odbioru z tygodnia na tydzień będzie wzrastała. 

Przed świętami wielkanocnymi, w piątek, 10 kwietnia br., na własny koszt zorganizujemy dodatkowe odbiory odpadów w największych skupiskach mieszkańców. Od wtorku, 14 kwietnia br. będziemy realizować dostawy worków big bag (jeśli są pytania w tej kwestii, o kontakt prosimy na adres e-mail: bydgoszczbigbag@komunalnik.net). 

Zdajemy sobie sprawę, że dotychczasowe opinie oraz trudny początek realizacji usługi w Bydgoszczy stawia nas w niekorzystnej sytuacji, ale tym bardziej chcemy pokazać, że jesteśmy firmą wartą szansy oraz zaufania, niezależnie od tego, jakie informacje rozpowszechnia o nas konkurencja. Chcemy być bydgoską firmą i długofalowo – poprzez konkurencję – pozytywnie wpłynąć na rynek gospodarki odpadami w Bydgoszczy. Już dziś, na początku zamówienia, zatrudniamy ponad 60 bydgoszczan. Z czasem ta liczba na pewno wzrośnie. Ze względu na uwagi do jakości obsługi mieszkańców i przekazywanych informacji zwiększyliśmy liczbę osób obsługujących telefony, a na wszystkie dodatkowe pytania jesteśmy gotowi odpowiedzieć za pośrednictwem lokalnych mediów np. podczas dyżurów telefonicznych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu: bydgoszcz@komunalnik.net.

 

Michał Kabaciński,
Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz