Konkurs na koncepcję ogrodu społecznego

Zapraszamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Na prace czekamy do 31 marca 2021 roku.

Ogłaszając konkurs chcemy wzmacniać aktywność lokalną i budowanie wspólnotowości. Zaproszenie do stworzenia koncepcji ogrodu to też odpowiedź na potrzeby mieszkanek i mieszkańców, by stworzyć w mieście przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego stylu życia. Ogród społeczny BCOPW będzie kolejną przestrzenią przeznaczoną do wykorzystania na potrzeby rozmaitych inicjatyw pozarządowych.

Ogród społeczny w swojej idei powstać ma wysiłkiem wielu ludzi – społeczników, okolicznych mieszkańców i organizacji pozarządowych. Ma to być proces, w który zaangażowane będą różne grupy społeczne. Wyłoniona w ramach konkursu zwycięska koncepcja na ogród społeczny ma być punktem wyjścia do wspólnych prac.

Prace konkursowe prosimy składać do 31 marca 2021 r. – pocztą tradycyjną bądź osobiście w siedzibie BCOPW, ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz. Komisja wybierze zwycięską koncepcję do 15 kwietnia br. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda rzeczowa. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na www.bydgoszcz.pl

Regulamin konkursu dostępny jest TUTAJ.

[źródło: www.bydgoszcz.pl]

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz