Konsultacje ws. hałasu

Trwają już konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego”. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w szczególności z działaniami mającymi na celu ograniczenie hałasu i ochronę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu, pn. „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego”.

Z treścią projektu uchwały można zapoznać się:
•    na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  – TUTAJ.
•    w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, pokój 215, I piętro, w godzinach pracy urzędu (pn., śr., czw.: 7.30-15.30; wt.: 7.30-17.00; pt.: 7.30-14.00)

Założenia Programu dotyczące miasta Bydgoszczy zawarte są w załączniku nr 4 do uchwały. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem, w szczególności z działaniami mającymi na celu ograniczenie hałasu i ochronę zdrowia mieszkańców Bydgoszczy.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały w sprawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa kujawsko-pomorskiego. można składać w dniach od 8 kwietnia 2024 roku do 29 kwietnia 2024 roku:
•    pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń,
•    ustnie w siedzibie ww. urzędu,
•    mailowo na adres e-mail: sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl

Źródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz