Mała Forma Sceniczna 2017

Mała Forma Sceniczna 2017

Miasto Bydgoszcz przy współpracy z Pałacem Młodzieży ogłasza kolejną edycję cyklicznego konkursu na „Małą Formę Sceniczną” o tematyce ekologicznej.

Eliminacje odbędą się 21 – 22 lutego 2017r. w sali widowiskowej Pałacu Młodzieży. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 10 stycznia 2017r. na adres: Pałac Młodzieży ul. Jagiellońska 27 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem: „Konkurs na Małą Formę Sceniczną”.

Szczegóły organizacyjne zostaną omówione na spotkaniu, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2017r. o godz. 1700, w Pałacu Młodzieży w sali nr 115. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu wyjaśnia załączony „Regulamin”.

Informacji udziela Pani Anna Engel dostępna pod numerem telefonu: (52) 58-58-388 lub adresem e-mail: a.engel@um.bydgoszcz.pl.

Regulamin konkursu

Zgłoszenie do konkursu

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz