Miasto Bydgoszcz po raz kolejny docenione w Konkursie o Puchar Recyklingu

Z radością informujemy, że w XVII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu Miasto Bydgoszcz otrzymało trzy wyróżnienia oraz nagrodę pieniężną.

Kapituła Konkursu doceniła starania i zaangażowanie Miasta Bydgoszczy i przyznała wyróżnienia aż w trzech kategoriach konkursowych: Edukacja Recyklingowa, Szklana Statuetka oraz Zielony Kontakt. Zdobycie wyróżnienia w konkursie, który nagradza najbardziej efektywne systemy selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej społeczeństwa to dla nas wielki zaszczyt, ale przede wszystkim motywacja do dalszej pracy.

Miasto otrzymało także nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości 10 000 zł, którą w całości zamierza przeznaczyć na dalsze działania proekologiczne i edukacyjne kierowane do mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Bydgoszczy dbającym o czystość naszego Miasta oraz prowadzącym selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.  To dzięki Państwa zaangażowaniu Miasto Bydgoszcz osiąga wymagane cele w zakresie poziomów odzysku i recyklingu odpadów, jak również pozytywnie wyróżnia się na tle innych polskich miast.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło w Poznaniu w dniu 11 października 2016 r.  r. podczas finału Konkursu o Puchar Recyklingu.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz