Międzynarodowy Dzień Ziemi – podsumowanie

Podobnie jak w poprzednich latach Miasto Bydgoszcz, Biuro Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przeprowadziło akcję ekologiczną pod nazwą „Międzynarodowy Dzień Ziemi pod hasłem: „Ratujmy Ziemię przed odpadami – ZBIERAJ – SEGREGUJ – ODZYSKUJ”.”

Do akcji przystąpiło 12.606 dzieci i młodzieży z 67 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Udział wzięły również Zakłady Karne w Bydgoszczy oraz Centrum Integracji Społecznej.

Wydano 2.950 tys. worków i 22.200 tys. rękawic. Wszystkie zbierane odpady przez dzieci i młodzież z placówek oświatowych były segregowane zgodnie z zasadami selektywnej zbiórki obowiązującej na terenie Miasta Bydgoszczy. Dzieci i młodzież zaopatrzona w rękawice i worki wyruszyła do okolicznych skwerów i parków.  Zebrane odpady zostały przekazane do Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

W placówkach oświatowych zostały przeprowadzone liczne uroczystości, happeningi, teatrzyki, konkursy wiedzy i pogadanki na temat segregacji i recyklingu odpadów. Ponadto dzieci i młodzież wykonały prace plastyczne, rękodzieła z odpadów, ulotki, plakaty, skoroszyty.

Zgodnie z punktem III regulaminu konkursu wyłoniono najlepsze placówki:

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę stosowanie prawidłowych zasad segregacji w Bydgoszczy wynikających z Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Bydgoszczy (prawidłowe kolory pojemników).

  • I miejsce ex aequo – Szkoła Podstawowa nr 56,  Przedszkole Niepubliczne „Borowiki”,
  • II miejsce ex aequo – Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika”,  Zespół Szkół nr 20,
  • III miejsce ex aequo – Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Serduszka”,  Przedszkole nr 20,

Ponadto przyznano pięć wyróżnień:

  • Przedszkole nr 34 „Mali Odkrywcy”,
  • Przedszkole nr 66,
  • Przedszkole Niepubliczne „Serduszko”,
  • Szkoła Podstawowa nr 9.

 

Gratulujemy

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz