Miód z miejskich pasiek po badaniach. Jest zdrowy. Pszczoły też

Miód z miejskiej pasieki, które robią pszczoły zamieszkujący w parku przy Kanale Bydgoskim, został przebadany. Wyniki mówią jasno – jest czysty i bardzo dobrej jakości.

Park nad Starym Kanałem Bydgoskim zamieszkują pszczoły od 2021 roku. Rośnie tam wiele gatunków roślin, przyjaznych dla pszczół. Dodatkowo mają one tam stały dostęp do wody, a to dzięki strumieniowi Bożenka, który przepływa obok pasieki. Natomiast drzewa chronią ule przed upałami.

Miejskie pszczoły są przygotowane do zimy

Wydział Zieleni i Gospodarki Komunalnej przekazał do badania miód z pasieki nad Starym Kanałem. Wyniki już są. Nie wykryto węglowodorów aromatycznych, metali ciężkich (ołowiu, kadmu i miedzi) oraz pestycydów. Są pewne ilości miedzi, ale odpowiadają one ilościom występującym naturalnie w miodzie.

Pszczoły w miejskiej pasiece czują się dobrze i są przygotowane na zimę. Są w świetnej kondycji. Miasto podejmuje wiele działań na rzecz ochrony małych podopiecznych. W celu zwiększenia ilości pokarmu dla pszczół opóźniono i ograniczono koszenie. Wyłączane są koszenia płaty roślinności bogatej w kwitnące zioła atrakcyjne dla pszczół. Przy ulach, obok starych drzew owocowych posadzono młode jabłonie, śliwy i grusze, a także lipy. Dla dzikich pszczół wywieszono domki.

Specjaliści ostrzegają, że ochrona pszczół nie polega na ustawianiu kolejnych uli i tworzeniu pasiek, ale na zapewnieniu czystego środowiska, pokarmu i siedlisk tym owadom. Tworzenie pasiek w ogrodach prywatnych może szkodzić dzikim pszczołom.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz