Nowe zasady BIG-BAGÓW

Trwa kampania edukacyjna Miasta Bydgoszczy, która ma przypomnieć mieszkańcom, jak ważna jest segregacja odpadów. Jakie zmiany czekają nas w obrębie odbiorów odpadów komunalnych w 2024 roku?

Bydgoszcz, dzięki swoim mieszkańcom, od lat jest czołówce miast, które osiągają dobre wyniki poziomu recyklingu odpadów. Najlepiej segregujemy szkło, nieco gorzej papier, metale i tworzywa sztuczne. W pojemnikach na śmieci zmieszane (resztkowe) nadal zdarzają się odpady bio czy tworzywa.

Od nowego roku pojemniki na śmieci podstawia tylko jedna firma. Wszelkie kwestie związane ze zniszczeniami, kradzieżą, koniecznością wymiany pojemnika należy zgłaszać przez Biuro Obsługi Klienta ProNatura.

Od 2024 roku worki typu BIG-BAG na odpady budowlane i rozbiórkowe nie jest są już dostępne w ramach tzw. opłaty śmieciowej. Dobra wiadomość dla wszystkich korzystających z PSZOK-ów – roczny limit na lokal mieszkalny dla odpadów budowlano-remontowych został zwiększony z 1,5 m3 na 2,5 m3.

Przypominamy, że w obrębie parku kulturowego odbiór odpadów odbywa się w ścisłym centrum do godz. 10, w pozostałym obszarze do godz. 12. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do wystawiania wszystkich frakcji odpadów w dniu wywozu w godz. 00.00 – 6.00.

Nowością jest pojawienie się nowych oznakowań śmieciarek. Od 01.01.2024 każda śmieciarka ma po obu stronach komory wrzutowej tabliczkę z informacją, jaką frakcję odbiera danego dnia.

Mieszkańców Bydgoszczy ucieszyć powinien fakt, że nie uległa podwyższeniu stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców. Nadal wynosić będzie ona 21 zł od osoby.

Pełen harmonogram odbioru odpadów komunalnych znaleźć można na stronie www.czystabydgoszcz.pl

Przypomnijmy, że Miasto Bydgoszcz prowadzi kampanię edukacyjną #Segreguj dobrze dla siebie, bliskich i środowiska. W jej ramach na przystankach autobusowych można odnaleźć bohaterów kampanii, którzy przygotowali dla mieszkańców wyjątkowy przekaz. Materiały można znaleźć również w internecie i na miejskich stronach.

Źródło: https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/nowy-rok-oplaty-bez-zmian/

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz