Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poznaliśmy założenia

Rozłączne przetargi, zróżnicowanie stawek opłat za odbiór odpadów lub ich zmniejszenie w przypadku kompostowników przydomowych, czy wzmocniona kontrola samorządów nad systemem. M.in. te założenia znajdują się w projekcie zmian ustawy u.c.p.g.

Na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów opublikowano założenia projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Czytamy w nim, że aby wzmocnić kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym nadzór nad firmami dobierającymi odpady komunalne Ministerstwo Środowiska rekomenduje:

wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych jako sposób na zapobieganie nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu,
uniemożliwienie ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

Poza tym nowelizacja ma zwiększyć zróżnicowanie stawek opłat za odbieranie odpadów zebranych selektywnie i odpadów zmieszanych. Powinno to znacząco wpłynąć, jak i zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów w domach. Podobnie w przypadku zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy.

 

źródło: www.portalkomunalny,pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz