Odnawialne źródła energii bez tajemnic. Warsztaty na Politechnice Bydgoskiej

W środę, 8 listopada w kampusie Politechniki Bydgoskiej odbyły się warsztaty o odnawialnych źródłach energii. Zajęcia były realizowane w ramach inwestycji polegającej na termomodernizacji budynku VII LO.

 

Warsztaty były podzielone na trzy bloki. Najpierw uczestnicy rozmawiali, czym dokładnie są odnawialne źródła energii, jakie mają zalety i wady oraz jak się z nich korzysta. Szczegółowo omówiono energetykę słoneczną, a więc instalacje fotowoltaiczne, energetykę wiatrową oraz energetykę wodną.

fot. Szymon Makowski

 

Kolejnym zagadnieniem była efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Uczestnicy dowiedzieli się, jakie są definicje, jak doprowadzić do poprawy efektywności energetycznej, jak wykonywany jest audyt energetyczny i czym są etykiety energetyczne.

Ostatnim z omówionych tematów była racjonalizacja wykorzystywania energii cieplnej i elektrycznej w codziennych sytuacjach. Rozmawiano o odpowiedzialnym korzystaniu z energii, zanieczyszczeniu powietrza, smogu i zapotrzebowaniu energetycznym budynku. Każdy blok został podsumowany quizem sprawdzającym nabytą wiedzę oraz dyskusją.

 

Działania edukacyjno-informacyjne realizowane są w ramach projektu “Termomodernizacja VII LO” w Bydgoszczy. Inwestycja zakłada między innymi docieplenie przegród budowlanych, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę pomieszczeń sanitarnych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, systemu zarządzania energią oraz systemu kontroli dostępu, a także instalację monitoringu zewnętrznego. Cały gmach wyposażony będzie w elektroniczny system sterowania budynkiem.

 

Koszt inwestycji to niespełna 12 milionów złotych, ale aż 7 mln pochodzi z Mechanizmu Finansowego EOG, czyli projektu realizowanego przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na kwiecień 2024 roku. Do tego czasu uczniowie VII LO mają lekcje w budynku przy ul. Kościuszki w Bydgoszczy. I to właśnie tam odbędą się następne zajęcia edukacyjne w dniach 15 i 22 listopada. Ponadto, zaplanowano również przeprowadzenie konkursu plastycznego, utworzenie w szkole kółka zainteresowań podejmującego tematykę ekologii i ochrony środowiska, a także spotkanie informacyjne dla mieszkańców osiedla Leśnego, na którym znajduje się VII LO.

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz