Odpowiedzialni ekologicznie – nowe zasady segregacji śmieci od stycznia 2020 r.

Radni na wczorajszej sesji (24 kwietnia) przyjęli nowe zasady segregacji odpadów komunalnych i częstotliwość ich odbioru z gospodarstw domowych. Zgodnie z nowymi ustawowymi standardami od 1 stycznia 2020 roku w naszym mieście pojawi się nowy niebieski pojemnik na papier, a do brązowego pojemnika trafią odpady biodegradowalne.

Od stycznia 2020 roku w Bydgoszczy segregować będziemy śmieci wytwarzane w domach do pięciu pojemników. Nie zmieni się segregacja plastików i metali, które trafią do pojemnika żółtego, szkło do pojemnika zielonego, a odpady zmieszane do pojemnika szarego. Nowością będzie pojemnik niebieski, do którego trafi papier i makulatura. Do pojemnika brązowego wyrzucać będziemy odpady biodegradowalne – kuchenne pochodzenia roślinnego.

Po kilku latach funkcjonowania nowego systemu segregacji odpadów, który przyjął się w naszym mieście, co potwierdza coroczny wzrost poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali i tworzyw sztucznych i szkła w Bydgoszczy mieszkańców czekają zmiany. W 2016 roku wydano nowe ogólnokrajowe standardy w zakresie segregacji. Stwierdzono, że w całym kraju mieszkańcy będą segregować śmieci w ten sam sposób. W związku z obowiązującymi umowami z firmami wywozowymi w naszym mieście nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

W związku ze zbliżającymi się zmianami, w styczniu i lutym br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz zarządcami rodzinnych ogrodów działkowych. Chcieliśmy poznać oczekiwania wszystkich, którzy wytwarzają śmieci. Wpłynęło ponad 1.700 propozycji i uwag. Część propozycji znalazła się w uchwalonych Regulaminach. Do najważniejszych należy zmiana częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych z zabudowy wielorodzinnej. Od stycznia przyszłego roku firmy wywozowe odbiorą meble, kanapy itp. dwa razy w miesiącu. Z kolei z zabudowy jednorodzinnej raz na kwartał. Po rozmowach z zarządcami ogrodów działkowych przyjęliśmy zasadę, że w od kwietnia do października odbiory nastąpią zgodnie z dotychczasowymi częstotliwościami. Z kolei na działkach, na których mieszkańcy przebywają także w okresie zimowym będzie możliwość dokonania zgłoszenia dodatkowych odbiorów zgodnie z potrzebami.

źródło: www.bydgoszcz.pl

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz