Opakowania po środkach ochrony roślin. Co z nimi zrobić aby nie szkodzić sobie i środowisku?

Po skończonym sezonie prac w ogrodach problemem mogą stać się opakowania po środkach ochrony roślin.

Zgodnie z polskim prawem użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do zwrotu opakowań po tych produktach, punkty sprzedaży – do ich przyjęcia, a producenci i importerzy – do zorganizowania systemu zbierania i zagospodarowania opakowań.

Opakowań po środkach ochrony roślin nie należy wyrzucać do pojemników na odpady komunalne, nie wolno ich palić, a tym bardziej wywozić do lasu. W żadnym wypadku opakowań nie należy wykorzystywać do przechowywania innych substancji czy płynów.

Opakowania po środkach ochrony roślin to odpady niebezpieczne, które winny być unieszkodliwione w odpowiedni sposób.

W pierwszej kolejności opakowanie należy opróżnić, następnie trzykrotnie przepłukać wodą, a popłuczyny wykorzystać do oprysku. Popłuczyn nie wolno wylewać do kanalizacji, gdyż jest to niebezpieczne dla środowiska. Pamiętajmy jednak, że płucze się tylko pojemniki plastikowe i szklane. Torebek papierowych i foliowych nie płuczemy.

Drugi etap to odpowiednie postępowanie z opakowaniem. Od ponad 14 lat działa w Polsce system zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR), które zrzesza firmy produkujące środki ochrony roślin i wprowadzające je na polski rynek. System zbiórki opakowań finansowany jest w całości ze środków producentów i importerów, wprowadzających środki ochrony roślin na rynek i umożliwia on bezpłatne pozbycie się pustego opakowania po środku ochrony roślin, nawozie czy produktach biobójczych.

Etykieta każdego środka ochrony roślin informuje o niebezpieczeństwie lub zagrożeniach, jakie mogą one stwarzać, wskazując jednocześnie na sposób postępowania z opakowaniem

Do punktów sprzedaży oddajemy jednostkowe opakowania plastikowe i szklane oraz torebki foliowe i papierowe po środkach ochrony roślin.

W ramach Systemu PSOR odbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz opakowania po innych środkach niebezpiecznych, wykorzystywanych w rolnictwie, np. nawozach, adiuwantach, produktach biobójczych, oznaczone minimum jednym z piktogramów:

Oznaczenia na opakowaniach po środkach ochrony roślin

Puste opakowania po środkach ochrony roślin można bez opłat oddać do punktu sprzedaży, który przekaże je profesjonalnej firmie zajmującej się utylizacją odpadów. Nie musi to być ten sam punkt, w którym dokonaliśmy zakupu. Opakowanie można oddać do dowolnego sklepu, który uczestniczy w Systemie PSOR. Nie ma konieczności okazywania paragonu czy też faktury. Punkty odbioru można wyszukać poprzez stronę: http://systempsor.pl/punkty-odbioru/.

Zwracajmy szczególną uwagę na to, komu oddajemy puste opakowania po środkach ochrony roślin. Ich zwrot do Systemu PSOR gwarantuje, że zostaną one zagospodarowane w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem.

Źródła informacji:

www.systempsor.pl

www.teraz-środowisko.pl

www.poradnikogrodniczy.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz