Operator Centrum Kreatywności nadal poszukiwany – aktualizacja

Konkurs na „Operatora Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście został rozstrzygnięty. Wybrano do realizacji ofertę Stowarzyszenia Kreaktywna Bydgoszcz.

Treść Zarządzenia Prezydenta nr 616-2023 z 20.10.2023

 

————————————————————————————————————-

Unieważniono konkurs na „Operatora Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście” ogłoszony Zarządzeniem  Nr 474/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2023 r.

W związku z tym, że na konkurs nie wpłynęła żadna oferta, konkurs ten zostaje unieważniony i powtórzony. Szczegóły można znaleźć poniżej.

Centrum Kreatywności  to miejsce do prowadzenia działalności otwartej dla mieszkańców i promującej sektor przemysłów kreatywnych tj. związanych z rzemiosłem – katalog usług o charakterze otwartym. Preferowane branże w Centrum Kreatywności: wyrób biżuterii, ceramiki, krawiectwo, szewstwo, dziewiarstwo, introligatorstwo, sitodruk, druk, kaletnictwo, projektowanie mody, modniarstwo, tapicerstwo, renowacja mebli i inne wyroby rzemieślnicze np. wyrób mydła, świeczek.

Miasto Bydgoszcz udostępnienia lokal do prowadzenia Centrum Kreatywności bez pobierania opłat za czynsz, a Operator zobowiązany jest do ponoszenia kosztów za utrzymanie lokalu tj. kosztów mediów, wywozu odpadów.

Ogłoszenie konkursu związane jest z utrzymaniem okresu trwałości rezultatów międzynarodowego projektu o akronimie Forget Heritage, realizowanego w latach 2016 – 2019 przez Miasto Bydgoszcz. Projekt dotyczy innowacyjnych sposobów zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez wykorzystanie potencjału kreatywnych młodych ludzi celem aktywizacji opuszczonych budynków w centrum miasta.

Z wybranym oferentem zostanie podpisana umowa na realizację zadań przedstawionych w ofercie, do dnia 31 grudnia 2026 r.

WARTO WIEDZIEĆ:

W trakcie realizacji projektu zostały opracowane podręczniki wspierające rozwój działań związanych z zarządzaniem dziedzictwem, do pobrania z oficjalnej strony projektu w wersji elektronicznej (szczegóły w Regulaminie i Wzorze oferty)  lub wersja papierowa dostępna w Biurze Aktywności Społecznej ul. Gdańska 5 lub w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy (ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pokój 206). Rekomendowane jest wykorzystanie wiedzy zawartej w podręcznikach do przygotowania ofert na Operatora Centrum Kreatywności.

KTO I DO KIEDY MOŻE SKŁADAĆ OFERTY:

W konkursie mogą wziąć udział podmioty (np. stowarzyszenia, fundacje), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.  Jeden oferent może złożyć jedną ofertę.

Oferty przygotowane na Wzorze oferty w formie papierowej prosimy składać osobiście lub pocztą do 5 października br. do godz. 16:00 w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy przy ul. Grudziądzkiej 9-15, budynek C, pokój 206. Decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu. Dokumenty dot. konkursu wraz ze wzorem oferty dostępne są poniżej:

Zarządzenie 539/2023 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 15 września 2023 r. w sprawie unieważnienia konkursu na „Operatora Centrum Kreatywności Młodzi rzemieślnicy na Starym Mieście”)
Zarządzenie 540/2023 konkurs na Operatora Centrum Kreatywności
Regulamin konkursu na Operatora Centrum Kreatywności
zał nr 1 do Regulaminu_zdjęcia lokalu
zał nr 2 do Regulaminu_mapka_Jezuicka 20-22
zał nr 3 do Regulaminu_Wzór_oferty (w pdf i WORD do edycji)
zał nr 4 do Regulaminu_Karta_oceny
zał nr 5 do Regulaminu_Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz