Pierwsze spotkanie II fazy Projektu BeePathNet – zaczynamy kolejny etap.

Pierwsze spotkanie II fazy Projektu BeePathNet – zaczynamy kolejny etap.

Za nami I faza Projektu BeePathNet. Przygotowana na tym etapie dokumentacja umożliwiła przejście do kolejnego etapu projektu i  pozyskanie środków na jego realizację.

W dniach od 12 do 14 lutego 2019 r. w Budapeszcie odbyło się robocze spotkanie Lidera i Partnerów Projektu BeePathNet, rozpoczynające jego II fazę.

Ustaliliśmy i usystematyzowaliśmy nasze zadania, określiliśmy role biorących udział w Projekcie oraz po raz kolejny omówiliśmy cele i sposoby ich osiągnięcia. Tu niezwykle ważne okazały się dotychczasowe doświadczenia. Przed nami szereg trudności do pokonania i dużo pracy. Wierzymy, że realizowany projekt przyczyni się do ochrony pszczół miodnych i dzikich zapylaczy w naszym mieście.

Idea BeePathNet bazuje na zaangażowaniu działaczy lokalnej grupy. Pomysłach, określeniu celów i chęci ich realizowania. Chcielibyśmy, aby w wyniku realizacji projektu wzrosła wiedza, a tym samym świadomość bydgoszczan na temat znaczenia, ekologii i zachowań pszczół. Zakładamy, że wiedza w tym zakresie spowoduje zmianę postrzegania zapylaczy przez ogół społeczeństwa i wielotorowe działania na rzecz ochrony przyrody i zróżnicowania przyrodniczego.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz