Masz w piwnicy starą oponę od samochodu lub resztki farb po malowaniu?

Masz w piwnicy starą oponę od samochodu lub resztki farb po malowaniu?

Skorzystaj z możliwości bezpłatnego oddania odpadów problemowych w jednym z trzech Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):
1. ul. Inwalidów 45 (prowadzony przez Remondis), tel. 52 342 74 40,
2. ul. Smoleńska 154 (prowadzony przez Corimp), tel. 52 320 81 85,
3. ul. Podmiejska 4 (prowadzony przez Zakład Gospodarki Odpadami „GREEN” Sp. z o.o.), tel. 52 307 77 67.

Codziennie w godzinach 8.00-20.00, z wyjątkiem niedziel i świąt i przyjmowane są tu odpady powstające w gospodarstwach domowych mieszkańców Bydgoszczy takie jak:
– chemikalia, w tym resztki farb i lakierów,
– zużyte baterie i akumulatory,
– odpady zielone,
– opony z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
– odpady budowlane i remontowe,
– odpady wielkogabarytowe oraz sprzęt RTV AGD
– przeterminowane leki.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz