Podsumowanie projektów ekologicznych w Nadleśnictwie Żołędowo

14 czerwca 2017 w Nadleśnictwie w Żołędowie uroczyście zakończono roczną pracę w projektach „Leśna Skrzynia Skarbów” i „Młodzież, dzieci kontra śmieci”.

W roku szkolnym 2016/17 brało udział 55 placówek przedszkolnych. Dzięki inicjatywie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli do kolejnej szkolnej edycji projektu przystąpiło 25 szkół podstawowych i ponad 800 uczniów klas młodszych.

Przybyli goście: Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy Anna Mackiewicz, w imieniu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty starsza wizytator Ewa Jaśkowska, dyrektor Adam Musiała z Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, dyrektorzy placówek oświatowych oraz koordynatorzy projektów.

Nauczyciele, dyrektorzy, goście podziwiali wystawy przygotowane przez szkoły i przedszkola oraz brali udział w ciekawym szkoleniu przygotowanym przez KPCEN. Wręczono upominki koordynatorom projektów. Gospodarze z Nadleśnictwa Żołędowo wspaniale przygotowali bazę i przebieg spotkania.

„Leśna Skrzynia Skarbów” zawiera materiały dydaktyczne, książki, plansze,  gry dydaktyczne w rozmiarze XXL („Leśna wyprawa”, „Młodzież, dzieci kontra śmieci”) . Pomoce mogą być wykorzystane do szeroko pojętej edukacji ekologicznej i tematyki przyrodniczo-leśnej. W roku szkolnym 2016/17 postanowiliśmy zaprosić do współpracy Nadleśnictwo Bydgoszcz. Dzieci z nauczycielami mogą korzystać z bogatej bazy dydaktycznej drugiego Nadleśnictwa.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz