Radni Bydgoszczy ustalili nowe wzory deklaracji oraz nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na sesji Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 21 czerwca 2017 r. zostały przyjęte dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi:

  1. Uchwała nr XLVI/947/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/345/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Uchwała nr XLVI/948/17 zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/346/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
    Obie uchwały wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r. 

Uchwała XLVI/947/17 od 1 września 2017 r. wprowadza zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych. Stawki opłat dla mieszkańców pozostają bez zmian.

W przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty za odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, uiszczanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, wynoszą:

1) z pojemnika o pojemności 60 litrów – 21,00 zł,
2) z pojemnika o pojemności 80 litrów – 22,50 zł,
3) z pojemnika o pojemności 120 litrów – 27,50 zł,
4) z pojemnika o pojemności 240 litrów – 54,00 zł,
5) z pojemnika o pojemności 660 litrów – 111,50 zł,
6) z pojemnika o pojemności 1 100 litrów – 139,00 zł,
7) z pojemnika o pojemności 2 500 litrów – 283,50 zł,
8) z pojemnika o pojemności 5 000 litrów – 557,50 zł,
9) z pojemnika o pojemności 7 000 litrów – 744,00 zł,
10) z pojemnika o pojemności 10 000 litrów – 993,50 zł,
11) z pojemnika o pojemności 24 000 litrów – 2 241,00 zł,
12) z pojemnika o pojemności 36 000 litrów – 3 129,50 zł,
13) z prasokontenera o pojemności 8 000 litrów – 1 507,00 zł,
14) z prasokontenera o pojemności 10 000 litrów – 1 883,00 zł,
15) z prasokontenera o pojemności 20 000 litrów – 3 396,0 zł.

W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawki opłaty wynoszą:
1) z pojemnika o pojemności 60 litrów – 63,00 zł,
2) z pojemnika o pojemności 80 litrów – 67,50 zł,
3) z pojemnika o pojemności 120 litrów – 82,50 zł,
4) z pojemnika o pojemności 240 litrów – 162,00 zł,
5) z pojemnika o pojemności 660 litrów – 334,50 zł,
6) z pojemnika o pojemności 1 100 litrów – 417,00 zł,
7) z pojemnika o pojemności 2 500 litrów – 850,50 zł,
8) z pojemnika o pojemności 5 000 litrów – 1 672,50 zł,
9) z pojemnika o pojemności 7 000 litrów –2 232,00 zł,
10) z pojemnika o pojemności 10 000 litrów – 2 980,50 zł,
11) z pojemnika o pojemności 24 000 litrów – 6 723,00 zł,
12) z pojemnika o pojemności 36 000 litrów – 9 388,50 zł,
13) z prasokontenera o pojemności 8 000 litrów – 4 521,00 zł,
14) z prasokontenera o pojemności 10 000 litrów – 5 649,00 zł,
15) z prasokontenera o pojemności 20 000 litrów – 10 188,00 zł.

Stawki opłaty za odbiór odpadów zielonych z targowisk wynoszą:
1) z pojemnika o pojemności 60 litrów – 10,50 zł,
2) z pojemnika o pojemności 80 litrów – 11,50 zł,
3) z pojemnika o pojemności 120 litrów – 14,00 zł,
4) z pojemnika o pojemności 240 litrów – 27,00 zł,
5) z pojemnika o pojemności 660 litrów – 56,00 zł,
6) z pojemnika o pojemności 1 100 litrów – 69,50 zł,
7) z pojemnika o pojemności 2 500 litrów – 142,00 zł,
8) z pojemnika o pojemności 5 000 litrów – 279,00 zł,
9) z pojemnika o pojemności 7 000 litrów – 372,00 zł,
10) z pojemnika o pojemności 10 000 litrów – 497,00 zł,
11) z pojemnika o pojemności 24 000 litrów – 1 120,50 zł,
12) z pojemnika o pojemności 36 000 litrów – 1 565,00 zł,
13) z prasokontenera o pojemności 8 000 litrów – 753,50 zł,
14) z prasokontenera o pojemności 10 000 litrów – 941,50 zł,
15) z prasokontenera o pojemności 20 000 litrów – 1 698,00 zł.

Uchwała nr XLVI/948/17 wprowadza z dniem 1 września 2017 r. nowe wzory deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz