Razem dbajmy o czyste powietrze

Niska emisja to poważny problem – ruszają warsztaty, które mają zachęcić do postawy ekologicznej. Jakie działania podjąć by poprawić jakość powietrza? Przyjdź i dowiedź się na warsztatach.

Wszyscy chcą oddychać czystym powietrzem i cieszyć się dobrym zdrowiem – właśnie dlatego powinniśmy podejmować działania mające na celu poprawę jakości powietrza. Przez najbliższe tygodnie prowadzone będą warsztaty, które mają przekonać mieszkańców do zadbania o powietrze w mieście, a tym samym do wymiany niskosprawnych pieców węglowych na ekologiczne i rezygnacji z palenia śmieciami czy węglem niskiej jakości.

W ramach akcji zaplanowano 11 spotkań na osiedlach, które w sposób szczególny narażone są na niską emisję. Warsztaty odbywać się będą o godzinie 17:00 i potrwają dwie godziny. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbędzie się 18 stycznia o godzinie 17:00 w Zespole Szkół nr 6 przy ulicy Staroszkolnej 12 (Okole).

Kolejne spotkania odbędą się:
22.01  Wilczak-Jary – Zespół Szkół nr 29 przy ul. Słonecznej 26
23.01  Szwederwo (Szkoła Podstawowa nr 30 przy ul. Czackiego 3)
25.01  Miedzyń-Prądy (Zespół Szkół Nr 8 przy ul. Pijarów 4)
26.01  Górzyskowo Zespół Szkół nr 14 przy ul. Kcyńskiej 49)
29.01 Czyżkówko (Szkoła Podstawowa nr 16 przy ul. Koronowskiej 7)
1.02   Osowa Góra (Zespół Szkół nr 27 przy ul. Sardynkowej 7)
2.02   Piaski (Siedziba Rady Osiedla przy ul. Drzycimskiej 7)
5.02   Jachcice (Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Średniej 98)
7.02   Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto (Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Gdańskiej 53A
8.02   Flisy (Zespół Szkół nr 24 przy ul. Puszczykowej 11)

Podczas dwugodzinnych warsztatów będzie można uzyskać kompleksowe informacje m. in. jakie są konsekwencje spalania odpadów, czym jest smog i skąd się bierze, jak zachować się podczas alarmu smogowego, a także poznać skuteczne sposoby ograniczania zanieczyszczeń powietrza. Ponadto jednym z prowadzących warsztat będzie lekarz, który wyjaśni jaki wpływ na zdrowie człowieka ma smog. Specjaliści odpowiedzą na pytania dotyczące programów dofinansowania do wymiany ogrzewania, a na koniec odbędzie się pokaz spalania paliw wraz z pomiarem emitowanych substancji.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WARSZTATÓW:
Przywitanie uczestników.
Przedstawienie scenariusza.

Prowadzenie: Edukator ekologiczny

 • Skład powietrza.
 • Zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne.
 • Definicja niskiej emisji i gospodarki niskoemisyjnej.
 • Substancje zanieczyszczające powietrze ze szczególnym omówieniem pyłów zawieszonych.
 • Rodzaje urządzeń grzewczych i paliw.
 • Konsekwencje spalania odpadów.
 • Co to jest smog i skąd się bierze.
 • Wskaźniki jakości powietrza.
 • Wpływ niskiej emisji na zdrowie ze statystyką.
 • Niska emisja, a środowisko i finanse.
 • Konsekwencje prawne związane z niską emisją.
 • Gdzie znaleźć informacje o stanie czystości powietrza.
 • Jak zachować się podczas alarmu smogowego.
 • Jak mieszkańcy mogą ograniczyć niską emisję – przykłady z kraju i ze świata.
 • Rośliny a czystość powietrza.
 • Program dofinansowań do wymiany ogrzewania.

Prowadzenie: Lekarz

 • Wpływ zanieczyszczeń na zdrowie: układ oddechowy, układ krążenia, układ rozrodczy, inne.
 • Komu niska emisja szkodzi najbardziej.
 • Zalecenia podczas emisji dużych ilości zanieczyszczeń.

Prowadzenie: Specjalista techniki grzewczej

 • Krótkie omówienie trendów w UE dot. systemów grzewczych dla budynków jednorodzinnych.
 • Gama dostępnych urządzeń dedykowanych do wymiany urządzeń nieekologicznych:

                    – kotły gazowe o wysokiej klasie energetyczności
– pompy ciepła
– kotły na pellet 5-tej klasy czystości
– klimatyzacje z opcją ogrzewania

 • Przybliżone koszty eksploatacji z wykorzystaniem powyższych urządzeń
 • Omówienie technik rozpalania
 • Możliwości w pozyskiwaniu energii odnawialnej:

                   – pozyskiwanie ciepłej wody z systemów solarnych
– pozyskiwanie prądu z systemów fotowoltaicznych

 • Stosowanie odpowiednich izolacji budynków i izolacji przewodów grzewczych i wody użytkowej

Niska emisja?
„Niska emisja”, czyli emisja szkodliwych pyłów i gazów na wysokości do 40m. Palenie w piecach śmieciami, niskiej jakości węglem czy korzystanie z niesprawnych kotłów węglowych, sprawia że do atmosfery przedostają się pyły zawieszone, dwutlenek siarki, tlenki azotu, metale ciężkie oraz inne niebezpieczne toksyny, które nie pozostają obojętne dla naszego zdrowia.
Problem tzw. „niskiej emisji” pojawia się w okresie grzewczym i nie jest obojętny dla naszego zdrowia. Mieszkańcy Bydgoszczy powinni mieć świadomość w jaki sposób sami mogą wpływać na stan środowiska i własne zdrowie.

Co jest celem warsztatów?
Celem jest edukacja bydgoszczan, w zakresie kształtowania świadomości ekologicznej, tworzenia i utrwalania nowych proekologicznych wzorców zachowań oraz zdrowotnych i społecznych korzyści jakie wynikają z ograniczenia tzw. niskiej emisji.

Do kogo skierowane są warsztaty?
Warsztaty skierowane są do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Zarówno dorośli i seniorzy, a także dzieci i młodzież, w tym w szczególności mieszkańcy zamieszkujący oraz korzystający z ogrzewania węglowego w obszarze szczególnego narażenia na niską emisję (Osowa Góra, Miedzyń-Prądy, Czyżkówko, Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Szwederowo, Wilczak-Jary, Okole, Górzyskowo, Jachcice, Piaski, Flisy).

Warto wiedzieć:

 • Od kilkunastu lat miasto prowadzi dofinansowanie do wymiany ogrzewania na ekologiczne. W ramach projektu właściciele lub zarządcy budynków/lokali mieszkalnych mogą otrzymać dotacje na zmianę systemu ogrzewania. Dofinansowaniem objęto działania związane z wymianą źródeł ogrzewania opalanych paliwem stałym, w szczególności kotłów lub pieców węglowych, na ekologiczne urządzenia grzewcze. Mieszkańcy na wymianę ogrzewania mogą uzyskać 3 tysiące złotych dofinansowania.
 • Polska należy do państw europejskich o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu. Jak wynika z badań, co roku z  tego powodu umiera w naszym kraju ok. 45 tysięcy osób. Przyczyną zanieczyszczeń powietrza są tak naprawdę ludzie, którzy zaspokajając swoje potrzeby niszczą własne zdrowie.
 • W 2015 roku na terenie miasta Bydgoszczy została przeprowadzona inwentaryzacja źródeł niskiej emisji. W jej wyniku ustalono, że w Bydgoszczy eksploatowanych jest 23 277 szt. źródeł ogrzewania na paliwo stałe, a zużycie tych paliw kształtuje się na poziomie 63.675,80 Mg w ciągu roku. Największą emisję spalin ze spalania paliw, w tym emisję pyłu PM10, notuje się w dzielmicach: Bocianowo, Śródmieście, Wilczak, Okole, Miedzyń, Jary, Szwederowo, Osowa Góra, Czyżkówko, Górzyskowo.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz