Renowacja CMENTARZA BOHATERÓW BYDGOSZCZY

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Bydgoszczy na podsumowanie zakończenia kolejnego etapu prac polegających na renowacji oraz rekonstrukcji CMENTARZA BOHATERÓW BYDGOSZCZY, współfinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie oraz Miasto Bydgoszcz.

Spotkanie odbędzie się na terenie nekropolii przy ul. Generała Stanisława Grzmota – Skotnickiego 2 w dniu 18 grudnia 2017r. o godzinie 1130.

 „Rekonstrukcja mogił oraz renowacja ogrodzenia CMENTARZA BOHATERÓW BYDGOSZCZY
– obiektu grobownictwa wojennego”

w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju

Rekonstrukcja mogił oraz renowacja ogrodzenia przeprowadzona w roku 2017 była piątym etapem działań Miasta Bydgoszczy związanych z renowacją Cmentarza Bohaterów Bydgoszczy, zlokalizowanego na Wzgórzu Wolności. W latach 2013-2016 przeprowadzano kolejnymi etapami rekonstrukcje mogił sfinansowanych ze środków pozyskiwanych z Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Dzięki środkom pozyskanym w wyniku konkursu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zakończono prace związane z rekonstrukcją mogił i renowacją ogrodzenia.

I. W ramach zadania założono osiągnięcie następujących celów:

1) Rekonstrukcja wieloosobowych mogił zlokalizowanych na terenie 12 sektorów poprzez:

a) usunięcie odrostów korzeniowych wyciętych drzew i krzewów,

b) założenie trawnika poprzez: usunięcie darniny, nawiezienie gleby urodzajnej warstwą grubości 10 – 20 cm, nawożenie przedsiewne nawozem, wyrównanie i ustabilizowanie podłoża z wałowaniem, wysianie ręczne mieszanki nasion traw, zagrabienie i wałowanie, nawadnianie powierzchni trawnika i pielęgnację wraz z koszeniem.

2) Renowacja 444 mb. ogrodzenia poprzez: oczyszczenie ręczne lub mechaniczne powierzchni ogrodzenia z rdzy i odpadającej farby, pokrycie warstwą farby podkładowej, a następnie farbą o ostatecznym kolorze.

II. Zadanie zrealizowano ze środków:

  1) Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach przyznanej dotacji – 80% kosztów realizacji zadania

  2) Miasta Bydgoszczy w ramach wkładu własnego – 20% kosztów realizacji zadania

III. Rozliczenie wydatków:

1) Ogółem na całość zadania: 107 306,01 zł, z czego 85 844,81 zł dofinansowało MKiDN, a 21 461,20 Miasto Bydgoszcz.

2) Na poszczególne zadania w ramach przedmiotowego programu:

a) rekonstrukcja wieloosobowych mogił – ogółem wydano 34 506,00 zł wg umowy, z czego 27 604,80 zł dofinansowało MKiDN, a 6 901,20 zł Miasto Bydgoszc

b) renowacja ogrodzenia – ogółem wydano 72 800,01 zł wg umowy, z czego 58 240,01 zł dofinansowało MKiDN, a 14 560,00 zł Miasto Bydgoszcz

IV. Wykonawcy zadań:

1) rekonstrukcja wieloosobowych mogił – Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „BALDEX”, 86-022 Dobrcz, Włóki 26,

2) renowacja ogrodzenia – P.H.U. Druplast Marek Kołodziejski, 85-461 Bydgoszcz, ul. Srebrna 59.

V. Informacja o obiektach grobownictwa wojennego na terenie Bydgoszczy.

1) Wszystkie obiekty grobownictwa wojennego zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych należą do Państwa a utrzymanie ich leży w gestii wojewody. Na podstawie uchwały nr XIV /431 / 99 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 1999 r. Miasto Bydgoszcz przejęło od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego zadania  z zakresu opieki nad cmentarzami kwaterami i grobami wojennymi. Na podstawie ww. uchwały Miasto Bydgoszcz zajmuje się bieżącym utrzymaniem grobownictwa wojennego, a ze środków finansowych przekazanych przez wojewodę i inne instytucje przeprowadzane są prace remontowe.

2) Środki wydatkowane na grobownictwa wojenne w Bydgoszczy w latach 2014-2017.

W bieżącym roku (2017r.) na utrzymanie wszystkich obiektów grobownictwa wojennego Miasto Bydgoszcz wydało ogółem 150 000 zł oraz dodatkowo, jako udział własny 21 461,20 zł na zadanie współfinansowane z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co łącznie daje kwotę: 171 461,20 zł. W ramach środków pozyskanych w 2017 roku od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 18 000,00 zł przeprowadzono wymianę 24 krzyży i tabliczek znamionowych na kwaterach wojennych zlokalizowanych na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej.

Rozliczenie wydatków za lata 2014-2017.

 Lata

Budżet Miasta Bydgoszczy

Skarb Państwa

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (konkurs)

Wojewoda  Kujawsko – Pomorski

Rada Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa w Warszawie

2014 233.514,61 zł 18.000 zł 31.000 zł x
2015 255.756,00 zł 18.000 zł 30.000 zł x
2016 186.069,88 zł 18.000 zł 30.000 zł x
2017 171.461,20 zł 18.000 zł x 85.844,81 zł

3) Wykaz obiektów grobownictwa wojennego w Bydgoszczy.

 1. Cmentarz Bohaterów – ul. gen. S. Grzmota – Skotnickiego 2
 2. Cmentarz Nowofarny – Cmentarz  Armii Czerwonej – ul. Artyleryjska 10
 3. Cmentarz Nowofarny – Kwatera Wojska Polskiego
 4. Cmentarz Nowofarny – Kwatera z I wojny Światowej   kwatera Cudu nad Wisłą
 5. Cmentarz Nowofarny – Kwatera Powstania Wielkopolskiego
 6. Cmentarz Nowofarny – Kwatera Cudu nad Wisłą
 7. Cmentarz ul. Kcyńska – Kwatery Wojska Polskiego
 8. Cmentarz ul. Kcyńska – Zbiorowa Kwatera pomordowanych mieszkańców Miasta i ekshumowanych z powiatu
 9. Cmentarz ul. Kcyńska – Kwatera Wojska z I Wojny Światowej
 10. Cmentarz ul. Kcyńska – Kwatera Żydówek i Rosjanek
 11. Cmentarz ul. Kcyńska – Kwatery Rosjan II Wojna Światowa
 12. Żołnierze Armii Krajowej – Kwatery – groby żołnierzy na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej
 13. Cmentarz ul. Toruńska – Kwatery Wojska Polskiego
 14. Cmentarz ul. Baranowskiego – Pomordowanych mieszkańców miasta oraz ofiar obozu
 15. Cmentarz ul. Opławiec – Mogiła Ofiar Hitleryzmu
 16. Cmentarz ul. Grunwaldzka – Starofarny – Kwatera Francuzów
 17. Cmentarz ul. Ludwikowo – Kwatery Wojska Polskiego
 18. Las Gdański ul. Gdańska – Mogiła Pomordowanych
 19. Dolina Śmierci – Fordon – Miejsce pomordowanych mieszkańców Bydgoszczy
 20. Las Gdański Al. Armii Krajowej – Mogiła Pomordowanych
 21. Ulica Ugory – Mogiła pomordowanych mieszkańców Bydgoszczy
 22. Ulica Cechowa Cmentarz – Mogiła pomordowanych mieszkańców Bydgoszczy
 23. Cmentarz ul. Ludwikowo – Mogiła Jeńca Włoskiego
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz