Rozstrzygnięcie konkursu na zbiórkę nakrętek

Miasto Bydgoszcz w roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziło konkurs na zbiórkę nakrętek od butelek i pojemników z tworzyw sztucznych. Konkurs jest organizowany przy współpracy z  Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o z Bydgoszczy. Do tegorocznej edycji konkursu, przystąpiło 80 placówek oświatowych z terenu Bydgoszczy. Nakrętki zbierane były do worków, które zapewnił i odebrał organizator. Wynik punktacji uzależniony był od ilości uczniów w placówce w taki sposób, że im więcej kg przypadało na 1 ucznia tym więcej punktów uzyskała placówka. W tegorocznej edycji zebrano 19 ton nakrętek. Dochód ze sprzedaży nakrętek jest przekazywany na cel charytatywny.

Zwycięskie placówki i więcej informacji tutaj

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz