Ruszyły zapisy na szkolenia z zakresu jakości powietrza!

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące rozwijać swoje kwalifikacje w zakresie edukacji ekologicznej – nauczycieli, organizacje pozarządowe, media oraz wszystkich aktywnych społecznie. Zapisy potrwają do 31 grudnia. Liczba miejsc ograniczona.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy niezbędnej do propagowania postaw ekologicznych w szerszych kręgach, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
Ruszyły zapisy na szkolenie dla animatorów edukacji ekologicznej z zakresu jakości powietrza, które obędzie się w terminie: 28 luty – 1 marca 2020 roku. Wymiar szkolenia to 30 godzin, szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne poświęcone różnym zagadnieniom dotyczącym jakości powietrza. Liczba miejsc jest ograniczona, a termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 grudnia 2019 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ.

Co to jest smog i jak powstaje? Kiedy spodziewać się pogorszenia jakości powietrza? Jakie zanieczyszczenia zagrażają nam w zimie, a jakie w lecie? Czy paliwa stałe są rzeczywiście takie szkodliwe? Czy drewno jest paliwem ekologicznym? Prawidłowa odpowiedź na te pytania pozwala nam na obiektywną ocenę powietrza panujących w naszym otoczeniu. Stanowi również fundament dla racjonalnych działań służących poprawie jakości powietrza Dzięki szkoleniu nasza wiedza zostanie usystematyzowana oraz poznamy możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz”, czyli kampanii edukacyjno-informacyjnej z programu LIFE, który realizuje miasto Bydgoszcz razem z Uniwersytetem Wrocławskim. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.

żródło: www.bydgoszcz.pl

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz