Ścieżka sensoryczna w przedszkolu na Kapuściskach otwarta!

W poniedziałek, 12 czerwca uroczyście została otwarta nowa ścieżka sensoryczna w ogrodzie Przedszkola nr 18 przy ul. Betoniarzy w Bydgoszczy. Pomysł został zrealizowany w ramach miejskiego grantu „Ekoprojekty”.

Ścieżka sensoryczna, która powstała na terenie przedszkola, działa na receptory znajdujące się w skórze i mięśniach dłoni oraz stóp, sprzyjając ich prawidłowemu funkcjonowaniu. Spacerując po niej, dzieci kształtują swoje doświadczenia zmysłowe i poznają otaczający je świat.

Idąc przez ścieżkę, dzieci dotykają między innymi piasku plażowego, sztucznej trawy, elementów drewnianych oraz innych materiałów, które imitują konkretne odczucia. Ścieżka powstała w otoczeniu zieleni, a towarzyszy jej baner dydaktyczny pod tytułem „las”. Jej pomysłodawczynią jest Dyrektor Przedszkola nr 18 Barbara Konowalska, natomiast wykonawcą pan Dawid – konserwator w placówce.

Zbierali baterie i nakrętki oraz przynosili rośliny

Poniedziałkowa uroczystość była też podsumowaniem działań zrealizowanych w przedszkolu w ramach Bydgoskiego Grantu Ekologicznego oraz okazją do wręczenia nagród za udział w konkursach promujących dbanie o środowisko.

W ostatnich miesiącach dzieci zebrały prawie 700 kg zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych oraz porównywalną liczbę plastikowych nakrętek, a 19 maja z okazji Dnia Dobrych Uczynków dla Środowiska przyniosły kwiaty i drzewka do przedszkolnego ogrodu. Wszystkiemu towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez dzieci wraz z wychowawczyniami.

Zgłoś swój projekt!

Projekty mogą mieć charakter stacjonarny lub terenowy i powinny aktywizować dzieci, młodzież lub inne grupy wiekowe do działań ekologicznych. Mogą więc dotyczyć np. segregacji, selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów oraz dbania o czystość Bydgoszczy.

Wnioski można składać przez cały rok, a w każdym miesiącu wyróżniane są trzy najciekawsze projekty, na realizację których przeznaczane jest do 2 tysięcy złotych.

Zgłaszać mogą się bydgoskie stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola oraz uczelnie wyższe, a także jednostki pomocnicze miasta Bydgoszczy oraz organizacje pozarządowe działające w Polsce.

Ocenie podlega efekt ekologiczny projektu, a w szczególności potencjalny wzrost świadomości ekologicznej uczestników, wartości materialne i niematerialne będące efektem działań oraz możliwość wykorzystania projektu w ramach innych działań edukacyjnych,

Wnioski można składać pocztą tradycyjną, osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz pocztą elektroniczną. Szczegóły na stronie: EKOPROJEKTY – Czysta Bydgoszcz – odpady komunalne, czystość, zieleń, energia

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz