Segregujesz – Zyskujesz

System gospodarowania odpadami W Bydgoszczy działa już ponad 4 lata i przez ten czas mieszkańcy udowodnili, że troska o środowisko jest dla nich bardzo ważna.

Obecnie jednym z głównych wyzwań ekologicznych jakie mamy przed sobą jest osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów komunalnych wynikających z dyrektyw unijnych. Z roku na rok normy te wzrastają i w roku 2017 wszystkie gminy w Polsce winny osiągnąć poziom odzysku i recyklingu odpadów szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali w wysokości co najmniej 20 %, a w przypadku odpadów budowlanych minimum 45% odpadów.

Jak to wygląda w Bydgoszczy? Mieszkańcy segregują odpady, a z roku na rok poziom świadomości ekologicznej jest coraz większy co przedkłada się na osiąganie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, a tym samym wypełnienie unijnych zobowiązań. Co roku od mieszkańców Bydgoszczy i przedsiębiorców  odbieranych ok. 130 tys. Mg odpadów komunalnych, z tego np. w roku 2016 odebrano 17,5 tys. Mg papieru, tworzyw, sztucznych i metali; 6 tys. Mg szkła; 12 tys. Mg odpadów zielonych. Ponadto Miasto odebrało i zagospodarowało prawie 4 tys. Mg odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu RTV i AGD, 9 tys. Mg odpadów budowlanych oraz 18,5 Mg leków. W roku 2016 poziom odzysku i recyklingu odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 24%, przy wymaganych 18%.

W przypadku wątpliwości zachęcamy do korzystania skorzystania z wyszukiwarki.

Jeśli potrzebujecie Państwo większą ilość ulotek o segregacji prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Segregujesz – Zyskujesz

 

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz