Słoweńscy Liderzy Projektu BeePathNet z wizytą w Bydgoszczy

Słoweńscy Liderzy Projektu BeePathNet z wizytą w Bydgoszczy

    W dnia 18-19 czerwca br. nasze Miasto odwiedzili słoweńscy Liderzy Projektu . Wizyta liderów odbyła się w ramach realizacji założeń ww. projektu, którego podstawą jest dzielenie się liderów i miast partnerów doświadczeniem i wiedzą w konkretnej dziedzinie aktywności.

Dla naszych gości przygotowaliśmy program wizyt studyjnych. Zaprosiliśmy ich do Szkoły Podstawowej nr 45 w Bydgoszczy, Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku (w tym Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej) oraz do pasieki na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych Zalesie w Bydgoszczy. Dzięki uprzejmości Gospodarzy ww. placówek mogliśmy przedstawić słoweńskim kolegom warunki, na bazie których chcielibyśmy skuteczniej chronić owady zapylające w Bydgoszczy.

Na spotkaniach z potencjalnymi, lokalnymi partnerami (interesariuszami) oraz przedstawicielami Miasta Bydgoszczy słoweńscy eksperci przybliżyli zainteresowanym cele i zadania projektu oraz przedstawili działania Miasta Lublany, które tworzą tzw. dobrą praktykę. W trakcie dyskusji, zainteresowani wypowiedzieli się na temat swoich oczekiwań, wizji i kierunków ochrony owadów zapylających w mieście. Byliśmy zgodni, że podstawą skutecznej ochrony owadów zapylających jest szeroko zakrojona edukacja społeczna.

W spotkaniach z gośćmi z Lublany udział wzięły osoby prywatne zainteresowane ochroną pszczół miodnych, pszczelarze niezrzeszeni, wykładowcy akademiccy z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich
w Bydgoszczy, przedstawiciele m.in.: Pomorsko-Kujawskiego Związku Pszczelarzy w Bydgoszczy, Bractwa Więziennego Samarytania, Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Nadleśnictw: Bydgoszcz i Żołędowo oraz Towarzystwa Przyrodniczego „KAWKA”, Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o. o. i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.

Zdaniem gości Miasto Bydgoszcz ma duży potencjał do rozwoju i promocji pszczelarstwa oraz ochrony pszczół. Jako jedno z najbardziej zielonych miast w Polsce, Bydgoszcz dysponuje terenami, które są lub mogą stać się atrakcyjne dla zapylaczy.

Dziękujemy w imieniu naszych gości oraz naszym, wszystkim uczestnikom spotkań za zainteresowanie, poświęcony czas, pozytywne i krytyczne sugestie oraz deklarowane wsparcie naszych działań i chęć współpracy. Zapraszamy zainteresowanych do czynnego udziału w projekcie poprzez składanie uwag i sugestii dotyczących propozycji działań do wdrożenia w Mieście Bydgoszczy i celów, na których powinniśmy się skupić.

Mamy piękne miasto, o ogromnym potencjale przyrodniczym. Wspólne działanie na rzecz ochrony pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających jest w zasięgu naszych możliwości. Być może bydgoski miód stanie się produktem rozpoznawalnym i poszukiwanym, a pszczelarstwo i ochrona pszczół staną się czymś zrozumiałym i akceptowanym przez większość społeczeństwa.

Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz