Sprawozdanie z realizacji projektu „Czy to SmoK, czy SmoG?”

Projekt rozszerzenia profilaktycznego programu ekologicznego pt. Czy to SmoK, czy SmoG? dla dzieci przedszkolnych i uczniów klas pierwszych szkół podstawowych realizowany jest od roku 2017. Obecnie w rozszerzonej formule projektu z bieżącego roku 2018/2019 wzięło udział 19 placówek oświatowych. 10 października 2018/2019 roku szkolnego w Przedszkolu nr 43 odbyło się oficjalne rozpoczęcie projektu. Do Przedszkola nr 43 przyjechały zainteresowane placówki. Po przeszkoleniu koordynatorów, zgłoszone przedszkola i szkoły realizowały program opracowany do projektu program ekologiczny dla dzieci pt. Czy to SmoK, czy SmoG? według scenariuszy zajęć i pomocy dydaktycznych, które można było pobrać ze stron: p43@edu.bydgoszcz.pl, www.czystabydgoszcz.pl. Do końca maja 2019 roku były zbierane materiały, filmiki, ankiety z przebiegu programu w placówkach oświatowych.

Aby wzbogacić edukacyjny zakres projektu, do Urzędu Miasta Bydgoszczy Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” wystąpiło z wnioskiem o przyznanie grantu ekologicznego, w obszarze Zaadoptuj się: „Przegoń smog – walcz z ociepleniem klimatu”.

W ramach przyznanego grantu zorganizowany został miejski konkurs plastyczny połączony z kreatywnymi warsztatami dla dzieci pt. „Zielone miasta przyszłości”. Na konkurs plastyczny wpłynęły 34 prace na temat prace plastyczne. Uroczyste rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród w konkursie odbyło się 6 maja 2019 r.  Wyłoniono 6 laureatów, którym wręczono nagrody główne, a wszyscy uczestnicy otrzymali w prezencie gry edukacyjne. W warsztatach, które odbyły się 22 maja 2019 roku, brało udział ponad 100 dzieci. Zakres tematyki projektu został rozszerzony o problem ocieplenia klimatu, w tym tworzenia się miejskich wysp ciepła w dużych miastach między innymi przez zjawisko smogu.

Informacja o realizowanym programie „Czy to smok, czy smog?”

Program do projektu został opracowany w Przedszkolu nr 43 „U Krecika Szybownika” Publikacja została sfinansowana z budżetu Wydziału Zintegrowanego Urzędu Miasta Bydgoszczy. Program zawiera innowacyjny komplet scenariuszy oraz pomocy dydaktycznych (obrazki poglądowe, postać smoka Ziejka, plakat, inscenizacje, wiersze, opowiadania, piosenkę z muzyką). Każda zainteresowana realizacją programu, placówka otrzymała egzemplarz programu wraz z załącznikami. Zadania realizowane przez koordynatora (przedstawiciela) z placówki zaangażowanej w program:
– uczestnictwo w spotkaniach organizacyjnych związanych z programem,
– przeprowadzanie zajęć warsztatowych dla dzieci starszych, zgodnie ze scenariuszami zajęć,
– uczestnictwo konkursach i inicjatywach organizowanych przez pomysłodawców projektu,
– przygotowanie sprawozdania formie mini prezentacji, filmu, zdjęć z przebiegu programu w swoich placówkach.
Realizacja programu o smogu wliczana jest w punktację konkursową Urzędu Miasta Bydgoszcz za całokształt działań ekologicznych placówek biorących udział w akcjach ekologicznych Czystej Bydgoszczy. Wszystkie prezenty, nagrody upominki otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Bydgoszcz. Serdecznie dziękujemy wszystkim placówkom biorącym udział ww. projekcie za współpracę.

Lista szkół i przedszkoli, które zrealizowały założenia i zadania projektu SMOK, CZY SMOG

 1. Przedszkole nr 43 „U Krecika Szybownika” w Bydgoszczy – organizator 2.
 2. Przedszkole nr 34 „Mali odkrywcy” w Bydgoszczy
 3. Przedszkole nr 33 „Jacek i Agatka” w Bydgoszczy
 4. Przedszkole nr 18 w Bydgoszczy
 5. Przedszkole nr 22 w Bydgoszczy
 6. Przedszkole nr 48 „Pod Sosnami” w Bydgoszczy
 7. Przedszkole nr 70 „Stokrotka” w Bydgoszczy
 8. Przedszkole nr 24 w Bydgoszczy
 9. Przedszkole nr 6 w Bydgoszczy
 10. Przedszkole nr 39 „Sto Pociech” w Bydgoszczy
 11. Oddziały przedszkolne w Zespole Szkół nr 20 w Bydgoszczy
 12. Przedszkole nr 12 „Sówka” w Bydgoszczy
 13. Przedszkole w Szkole Podstawowej nr 9 w Bydgoszczy
 14. Szkoła Podstawowa nr 65 w Bydgoszczy
 15. Zespół Szkół Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy
 16. Przedszkole Niepubliczne Anglojęzyczne „Tęczowa Kraina” w Niemczu
 17. Przedszkole nr 80 „Królestwo Maciusia” w Bydgoszczy
 18. Przedszkole nr 20 w Bydgoszczy
 19. Przedszkole integracyjne nr 66 w Bydgoszczy
Czysta Bydgoszcz Czysta Bydgoszcz